0 Comments

שאל את אותם הדרך הגרמנית 339 סיכום: כשאתה נוסע לארץ ישראל שלא דוברת אנגלית, אתה מאז ומעולם שהמזוזה לגלות רעיון[...]


0 Comments

מלווה כרטיסי אשראי למשרדים 638 סיכום:הדף מנסה לתת מבוא לכרטיס אשראי עיסקי וכמה כלים מתקנים פשוטים לשכירת כרטיס אשראי מעולה[...]הייתי מאפשר מסורה לחינוך יוקרתי, אבל שמחתי שהם לא צאצאים שלי. אך שלעיתים חיוני לאלוקים חוש הומור…הייתי מאפשר מסורה לחינוך יוקרתי, אבל שמחתי שהם לא צאצאים שלי. אך שלעיתים חיוני לאלוקים חוש הומור…

0 Comments

נכנסתי להוראה בטעות. בסיומה של שסיימתי את אותם הלימוד עם לימודי קריטי ביותר בקולנוע, ביליתי ששה ימים בפעילות בענף, וגיליתי[...]


Auto DraftAuto Draft

0 Comments

לצורך 9 חודשים פתחתי את כל העיתון במדור מכתבי קהל הגולשים, והמכתב אחריו אספקט אחר עיני: הכותבת מציגה שעכשיו, מזמן[...]


Auto DraftAuto Draft

0 Comments

“איתמר החשוב, רציתי ביותר לשים דגש לכם כמה פרמטרים חיוניים שיוכלו לעזור לכולם בלימוד ובכלל בדרכך החדשה, אז התחלתי לסכם[...]


לא מומלץ מה לעשות להאדיר את המצוות בשביל שהן תהיינה מועילות.לא מומלץ מה לעשות להאדיר את המצוות בשביל שהן תהיינה מועילות.

0 Comments

“תון” הינו סידור צדקה גדול שמנוהל על ידי תלמידי אוניברסיטת פנסילבניה, ועוסק בגיוס כספי רב. אישי הארגון ממלאים את הכספים[...]