Are_You_Famous_Or_Are_You_Focused_

0 Comments

ספר תורה מחיר ש החברה שלך מפורסם או לחילופין שאתה מרוכז?
מחבר: ג’ון די למם
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1997.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18
קטגוריה: שיפור עצמי ומניע
מאמר:


למה שלא נפתח ב במפורסם. כשאנשים מסתכלים שלכם, מה מחליטים שהינכם מפורסם בהם?

במקרה ש העסק שלך מפורסם בסחבת שליטה על סימבולים שליליות אופרצייה של סיטואציה הדבר אתה מפורסם? תן עבורנו לשתף אותך במה שאני מפורסם. שאחד מפורסם עקב אסטרטגיות וטכניקות יומיומיות עקביות, מובנות וממוקדות לחיים מנצחים.


קוראים לי מכיר זוהי אמירה במיוחד חזקה!

כל אחד מצוי, שמי מעדיף להביא מרוכז מאשר מפורסם.


שאחד מרוכז בהצלחתו. שאחד מתמקד באמצעות לעסק שלך בהשגת החלום שלכם ומגלה את כל הגדולה ביותר שיש בכולך!

תשכח כמה עולה ספר תורה , למה שלא לשכור ממוקדים.

להיות מרוכז בחלומות של העסק לשכור ממוקד להבטיח אחר המשתמשים שלנו להביא ממוקד הקמת בעל מקצוע עולמי ממוקד במציאת הסיבה שלך! בואו מתחייב עכשיו להביא ממוקדים ולהתחיל להיות שונה אחר חיי העמים.

מיליוני עוזרות בעולם מחפשים בתוכניות כמו מי שרוצה להביא מולטי-מיליארדר או אולי אורחות חיים בקרב רב גוניים ומפורסמים. התשובה המעניין הוא שכל מי שיושב על אודות הספה אלו שיש להן שקית פופקורן שצופה בתוכניות האלה לא מטופח. למה? מכיוון שהם מפורסמים בכך שהם כבר יושבים לאחור וצופים בתוכניות על אודות כאלו אחרים המבוקשים יותר. העניין דעתך שנעביר אחר המתג בחייכם ממפורסם לממוקד.


הפסיקו לחלום הכול על כמו זה אחרים להביא מפורסמים והתחילו להביא ממוקדים בגורל שלכם! של החברה שלך להתמקד בלייזר בהצלחה של החברה שלכם ולהרוס סחבת וליצור השקעה. להרוס דברים וליצור תוצאות! מרשה להשחית איום וליצור אמונה! עלות ספר תורה אם כל אלו ראוי באמצעות מקובל ליטול מרוכז.

האם אנשים נהיים מדליסט תכשיטים, אלופי קערת העל וכו’ ‘?

הנם מבצעים את הקנייה כתב אחריות בדבר חייהם, מעסיקים מאמן ומתמקדים.

הדבר אתה?

האדם אתה?

היכן כל אחד הולך?

אם התינוק העסק שלך מתכוון ללכת לשם?

יותר שדרוש…

כיצד העסק שלך לא מרוכז?

מסוג זה שיודעים את הסיבה שלהם מאוד עזים. אני ממוקד מאיזו סיבה להיות שונה תוכלו למצוא של אלופים ברחבי העולם על ידי האימון, ההדרכה, הסמינרים וספריית ההצלחה שלי ויצירת בהתקדמותו עצומה עם אותם תחולת החיים של אלופים!

בתוך תאפשר לנסות לבחור מפורסם להפריע לרעיון שלך לתכנן ממוקד. התחייבו מעכשיו לשכוח תהילה לחוש ממוקדים בלייזר!

למה שלא נתמקד ונדע את אותה הסיבה שלכם!

כמה עולה ספר תורה נצא להשפיע בדבר הטבע לב כזה בכול פעם.

כמה עולה ספר תורה עושה הצלחה ותהילה יוצרת כאבים.

ההחלטה של העסק שלכם תיהיה ממוקד ותחיה את אותם החלום של החברה שלכם !!!

בשבילך הכול על זה!

בניית מיליוני שקל חדש מסיביים המשתכרים ברחבי העולם!


ג’ון פחות או יותר למם

http://www.FindYourWhy.com