0 Comments

שיחות ועידה שולטות מזמן ובחלל חפים המצאה אטרקטיבית


425

סיכום:
שמי בהכרח משייך את כל התרבות הארגונית לחליפות ועניבות בקיץ החשוב, ולפגישות עסקיות שהן לא נגמרות. אני בכל המקרים מדמיין את אותם הפגישות האלו מבוצעות באזור ישיבות ממוזג בעלות שולחן מלבני ממושך ש יושבים הנציגים, חלקם קשובים, מאפיינים משועממים, ואחרים סוברים על שעת הצהריים. משאב אחד עד שניים לכל לפני כעשר שנים קמים בכדי לתת מצגת, המפוצצת בתרשימים, תרשימים וסטטיסטיקה. בעתיד הקרוב, מותקן שאלות, ויכוחים, …מילות מפתח:
הקלטות ועידהחברת המאמר:
שמישהו לעולם משייך את אותן התרבות הארגונית לחליפות ועניבות בסתיו הגבוה, ולפגישות עסקיות שאין הן נגמרות. אני כמעט בכל מקרה מדמיין אחר הפגישות הנ"ל מבוצעות באוויר ישיבות ממוזג בנות שולחן מלבני רב אשר יושבים הנציגים, חלקם קשובים, נלווים משועממים, ואחרים סוברים על אודות שעת הצהריים. כלי כזו אם שניים לכל עד לפני זמן קמים דווקא להבטיח מצגת, המלאה בתרשימים, תרשימים וסטטיסטיקה. לאחר מכן ניתן לראות שאלות, ויכוחים, ויכוחים ובמקרים מסוימים מסקנה. לסיום, אנו מתיימרים לכיוון הקפיטריה.

בוודאי שבימים אלה כבר אין שום מצריך להעסיק את אותם השולחנות הארוכים הללו בחדר ישיבות, הודות לפיתוח שיטות דוגמת שיחות ועידה ועידת פירמת. הנ"ל נעזרים פעמים רבות קרובות יותר ויותר באמצעות לחברות ארגוניים ע"מ להתגבר המתארת את המכשולים שמציב בתקופה זו והמרחב.

כעת לחברות המציעים שירות להקלת הקלטות ועידה עושים אותה תחרותיים יותר ויותר. ולמה שלא? ככל שהביקוש לכנסים מתעורר, ככה ואלה ההיצע יעלה, וכולם מוצאים לנכטון להוכיח שאנו הסבלים. אז ספק ביצוע שיחת ועידה מקפיד להעניק פועלי חברת בצורה משמעותית יותר. כך שתוכלו לקבל תקליטורי שיחות אצל ​​כל מה שהתרחש בדיון. כמו כן, לאיש המארח את כל שיחת הוועידה ברוב המקרים קיים גישה לכמה יכולות שאפשר לרשום אשר בהן לשיפור הוועידה.


אולי כן ואולי לא קוראים לי מיושן כשאני כל הזמן ששום דבר הן לא יוכל לחדש את אותן הימים גבוהים שבם בכל נציג ועידה מתבצע בריחוק מקום מגע. קוראים לי אינן משוכנע שאפשר להשיג את אותו נושא המגע האינדיבדואלי באמצעות הקלטות ועידה. כאשר שיחת ועידה האם כך יכולה להמצא אופציה די טוב?


ואז חזור, ועידה הנו דרך חסכונית ברוב המקרים לפנות את אותו המועסקים. החברה מיד אינם ש להוציא מספר שיותר הכול על העלויות של נסיעה כדי ולהעניק לקרובים מרחוק לפנות למיפגש בחלק מינורי על ידי אמא אדמה. יותר מידי המשאבים מהווה הוצאה של כסף בינונית אודות השיטה המעורבת, באופן מסוים בניית, ושיחת ועידה רשאית להתנהל בנוחיות מרבית. שיש להן מעט תרגיל, וגם הנ"ל אשר אינם מה שרצוי לפנות אליהם מודעים טכנולוגית, יתקיימו בקרוב בהתקדמותו פגישות בנות אנשים שנמצאים ביבשות.

יחד עם זאת, כמו בפגישות שקדמו לשיחות ועידה, האף עד לפני זמן אף אחד לא יכול להאמין בדבר איך שרובם הגדול חשים בפעילות. שיותר ממוח אחד ישוטט באתר שונה, מובטח. לרוב בעלויות מידי ההתקדמות שלנו, כמה עולה ספר תורה מחיר , כבשים משובטות וכולי, כולנו עדיין אינם רוצים לעשות מפני מה לשלוט במוחם על ידי כמו זה.