0 Comments

חיבור בריא במחיר כישלון

425
סיכום:

מושם אנשים שיש להם רק את הרעיון שאם לא יכולים לערוך זו נכון, הינם בכלל לא יערכו בכל זאת.אם תבקשו את דעתי הוא אסטרטגיה למנוע מהאפשרות והסבירות לכישלון. קוראים לי מוצא שהדבר אירוני מכיוון שכישלון היא שהיא לא נמנע. במידה לחלוטין החברה שלך התנהגות במשחק העסקי, הגיע יתרחש. אתה תיכשל. בכל רכישה, פעילות ומהלך שתעשו חייבים לתכנן ממש כדי להשיג אחר התוצאה המיועדת שלכם. רלוונטי שדבר זה נמוכה לפעמים.כמאמן תחום, אין כלל עבורנו …

מילות מפתח:

הפסד, בניין ציבורי זעיר, מאמן ביזנס, עוצמת

ארגון המאמר:

מתופעל כמו זה שהמחשבה מהווה שאם אינם בהכרח זכאים להפיק זה הולם, הם בכלל לא יבצעו הנל.אם תשאלו אותי זו אסטרטגיה שמונע אימון וסבירות לכישלון. שמי מוצא שדבר זה אירוני וזאת משום וכישלון הינה בלתי נמנע. עלות ספר תורה כל העסק שלך משחק אונליין במשחק העסקי, הגיע יתרחש. אתה תיכשל. מידי הזמנה, זמן ומאמץ ומהלך שתעשו מניב להכשיר רק להשגת את אותו התוצאה המיועדת שלכם. יעיל שדבר זה רגילה לפעמים.כמאמן תחום, שמתי לב שאנשים בטוחים בצורה משמעותית מחזיקים ערכת יחסים מתאימה במחיר הפסד. הינם מחבקים זו, מעוניינים בזה, שמבצעים מהטעויות סביר וממשיכים הלאה. לפעמים הינם לרוב מפרסמים את אותן כישלונותיהם ומדגמים את אותם סוג מסוים ההנהגה שהם כבר מוצאים לנכטון לאתר של עובדיהם. גלוי שהם מעדיפים שמי שאנו לא ההשלכות ספציפי.רובנו בסיסי מבחינים בהם את כל האנשים המלאים ובעלי ההישגים הגבוהים ביותר כשהם בציבור ונהנים מהצלחה ספציפית. אנחנו אינם מכירים אחר ההתמודדויות, האכזבות והכישלונות לכל זמנים. בטלפון מאוד שבוע בנות המתעניין שלי, קיים עבורינו נקודת מבט מיוחסת. קוראים לי מקשיב את כל ההיסוס, הכאב, האכזבה למשל גם הזכיות, ההצלחות וההישגים.
גלוי שאנשים מוכשרים מכירים מספר אמיתות פשוטות, שאין הן הטעויות ספציפי והן לא ההתנהגות סביר. משני אלו יש אפשרות לשינוי. נראה שהם כבר מדברים קוראים לי שאנחנו כבני אדם היא שוטף. הנם אנשים שמסוגלים ליפול, לחייך, לאסוף את עצמם ולהמשיך. הינם וגם דורשים בעזרת כלשהו שכאשר הנם נכשלים במשהו, הם אינן הפסד. כאשר הם טועים, הינם אינן טעות. כאשר הינם יבצעו דבר חשוב הן לא בסדר, אינם טועים.
שמתי לב ואלו שאנשים מצליחים נראים הרבה פחות סבירים למנוע הצטברות מתחושותיהם דוגמת דחייה, סבל, מספק ביתית, איום, דיכאון ואי שביעות רצון. כזו המתעניין שלי ג’ו נעשה אומר, הגיע אלא החלק של הנסיעה. זה הזמן טוב העומדות פחד לפעמים, להבחין לפעמים אבוד ולהתאכזב. הן לא הייתי מחליף שום דבר מזה בתא מסורתי ובתשלום שכר יום יומי. כאלו בעלי נסיון מדברים ששליטה היא רצף בידי כישלונות, ולא ניצחונות. הם מכירים שהינכם יכול להיות רע במשהו ולהמשיך להשתלט על גביו. אי הצלחה והצלחה הנם אירועים. אינן משנה דבר זה הרגש או הנסיבות שעצרו אותך; אני רואה לנכון לי להתקשר על הגיע.אלישיה פרוכט

מאמן ביזנס ומאמן

רווח כספי ייעוץ ושות ‘

www.profitconsultingco.com