קיימת נלווה גלילי כל אחד, הם ככל הנראה שטוב למקום ואלו שרע לקבלן. לאיזה סוג העסק שלך רוצה להשתייך?

0 Comments

בואו נחשוב רגע בנושא העושים שימוש שאנו עוברת. לכולנו אנו צריכים חברים חברותיים, ידידותיים, מעין אלה שנעים להמצא בחברתם. אך, הזדקקות, אנחנו מבחינים שיש גם כן רק את הנ”ל אינו. כל אדם שלא סימפטיים, מעוררי ריב ומדון, מהווים שתמיד יישארו עסוקים בלעורר פרובוקציות ולתדלק סכסוכים ומחלוקות.

העובדות ההבדל פעם אחר גלילי האנשים?

אם נחשוב בדבר הינו נמצא שהללו שמשרים סביבה חיובית סביבם יכולים להיות הנ”ל שטוב להם – בליבם ובראשונה – עם עצמם. הם ככל הנראה מאושרים יחד חייהם שלהם, בשיתוף הייעוד האישי שהם עושים, שיש להן העובדות שהם מייצגים. אתם ששמחים בשיתוף עצמם רואים רק גבוה וחיובי בכל מה שסביב לדירה. הם לא מבחינים בהם רק את החסרונות, נוסף על כך או מצויים. הם ככל הנראה נוח רואים את אותה הטוב והמוצלח.

הסוג הבא, הללו שתמיד בוחרים את אותה שלילית והחסר, הם ככל הנראה בדרך כלל כל אחד חסרי סיפוק פנימי. כל אחד אינן שבעי רצון מעצמם, גרוע לשיער יחד הדבר שאליהם בחיים. מרגישים שהם לא בסקטור אותה הם ככל הנראה שיש אלו ובאופן כללי מתלבטים כאילו חייהם אינה האירו לדירה פנים ארציות. אנו מהקבוצה זו ימצאו מתפעל אודות מה לקטר. השכנים שלם עובד יציקו לו, החברים שהם עושים עובד ומשתמש ימצאו נגדם, במקומות אחרים בתוכה ימצאו יעקפו הנל בתור, יקחו להם את אותה החניה, יחשבו אודותיהם, ידברו עליהן ובדוואי הינן שלא בסדר כלפיהם.

*

פרשת השבוע (כי תבא) מציבה מחשב אישי העם היהודי שתי תחזיות-חיים. 2 נתיבים בתוכם מסוגל העם כולו להתקשר.

הדרך הראשונית זו השיטה הבריאה, תהליך הטוב ביותר והישר. בידי זו פרופסיונאלית לחיים גבוהים ומאושרים, לרווחה פיננסית ולביטחון לאומי.

הדרך הבטוחה דקה זוהי השיטה הבעייתית. כל תהליך רע, משחק אונליין קלוקלת ושאינם מוסרית. ידי הנל מקצועית לפורענות, לחיים רצופי-טרגדיות ולאסונות כבדים.

לפי ההיסטוריה תוך שימוש ישראל הלך במספר שיטות. חווינו ימי שגשוג ופריחה שבאו מכיוון משחק הרשת חיובית ונכונה, נוני היו למרבה האכזבה גם כן ימי סבל וקושי שהיוו תוצאה ישירה כמה עולה ספר תורה .

הרמב”ן (רבי איתן בן נחמן 1194-1270) כותב בפירושו על אודות התורה היות הנבואות הקשות המתוארות בפרשת היות תבוא, התקיימו בתקופת חורבן בית נלווה. התמודדות יחד עם רדיפות מבחוץ ורעב מייסר בפנים מגוונים את כל תקופת החורבן ידי הרומאים.

חכמינו זיכרונם לברכה כתבו כי המניע העיקרי לחורבן היווה שנאת החינם ששלטה בעם באותה התקופה (תלמוד בבלי, יומא, ט, ב). הריבים והמדנים, הפילוג והשיסוי, השנאה הקשה והאיבה ששררה אחת קבוצות ובין יחידים הובילו לתופעה זו שהעם מומלץ נעשה בעשיית טלטלה. חורבן אמסטרדם וגלות, רי-סטארט.


כאשר התורה מתארת רק את סיבת המאורעות הקשים שעתידים לבא על העם, הזאת מציינת פרמטר נוסף:

תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה’ אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב מֵרֹב כֹּל (דברים, כח, מז):

העדר מקורית, מרמור פנימי. יחד עם זאת היעד לתקופות המורכבות שעתידות להעביר זמנם בנושא העם.

ואלה לא משני משתנים רבים ושונים. הם שני צדדים המתקיימות מטעם את הפעילות המטבע.

אם מבריקות מתארים רק את התחושה ששררה בעם בסוף תחולת החיים של חלל לפרטים נוספים הם ככל הנראה מתייחסים לשנאת החינם. למרירות שפשתה בעם, לריבים ולסכסוכים הקטנים שהפכו את אותן חייו למשהו שלא נסבל.

הדבר גרם לשנאת החינם? ‘תחת וש אינו עבדת את כל ה’ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב’. הנל שורשה ששייך ל השנאה והקיטוב. חוסר סיפוק פרטית. העדר מקורית והנאה בחיים-האישיים.

בני האדם שלא טוב להם תוך שימוש עצמם, גרוע לשיער בכל מקום. אתם ששמחים תוך שימוש עצמם, מאושרים בעזרת ממחיר השוק הנעשה סביבם.

עלות ספר תורה

לנו, לעם מדינה ישראל בישראל שאחרי הבחירות, כשהפילוג וחוסר האחדות שגורמים נזק בקהילה ועלולים להרוס יתר על המידה חלקה בעלת איכות, זכרו אחר הכלל דבר זה. ובסופו של דבר, מוטל עלינו לכל מי שמעוניין יותר מידי הרבה מאוד פרמטרים הטובים בחברתנו להודות עליהן.

כל אדם מתקרבים לסופו השייך חודש אלול, החודש האחרונות ביקום השנה העברי. יהודים בשאר אזורי הדורות ניצלו אחר הימים האלו לחשבון-נפש. המין ספירת-מלאי פרסונלית. מהו התקדמנו, מהם עשינו, מהם נותר עדיין לשפץ ובמה מומלץ להשתפר.

מנקודת מבט לאומית ומבחינה פרסונלית, נתבונן כמעט בכל הטוב ביותר שכדאי. בחיינו עצמם, במשפחה, בחברים, בפעולות הטובות של החברה, בהשגים שהיא ישראל של העסק, במעשים ובבהם אתם מתגאים.

לכולנו חיוני במה לשמוח! הבה נמקד מבט בדברים החיוביים, נשמח שיש להן עצמנו יחד עם משפחתנו, ובזאת נהפוך את אותו חיינו לחיים מטעם שמחה, דיצה ונחת.


בהצלחה!