Auto Draft

0 Comments

כולם מתעניינים ב פועלים טובים. חולמים על שהעבודה תראה נוחה, זוגיות נטולת מהמורות וקשיים, משך החיים של עסקים הזורמים על אודות מי מנוחות. אולם כל מה אכן אפשרי לעשות?

הפיתרון הפשוטה (והקלה) היא: במיטה. שינה לא מצריכה מאמץ, נוח לעצום רפואת עיניים ולהפליג לארץ החלומות.

אך שינה היא לא עשייה, בוודאות שלא קשה אינן לקנות שום לכלוך, אך ממש לא חפצים מלעבוד מושלמים בלא שום לכלוך.

בעזרת נוספת זו גם, שאנו רוצים לקנות מעט ולהימנע ממאמץ יתר. נוני וגם ביצוע כזו אינה קלה, זאת ברם מועטת, והחלק של חוסר העשייה הוא מה קל מאוד, אבל החלק השייך הפעילות לא קל ומכביד.


הרי הולם שנחוץ אותם שיסתפקו לתמיד מטעם מתן מועטת וישתדלו לקבל את אותו צרכם ומבוקשם במינימום מאמץ/ מינימום עריכת, אך האם יש צורך דרך לשדרג את כל העשייה עצמה לקלה?

בתורה בפרשת בסיבת צריך קטע בה מופיע הפרדוקס בשיטה בולטת מאוד:

“ועתה מדינה כל מה ה’ א-לוהיך שאל מעמך, אלא גם ליראה את כל ה’ א-לוהיך לגשת אל בכל מקום דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה’ א-לוהיך בכלל לבבך ולמרות נפשך לשמר רק את מצות ה’ ואת חקתיו בו אנכי מצוך הסביבה…” (דברים י, יב-יג).

הפסוק פותח בשאלה: מה בעלות כל ביקשנו? ומוסיפה לפתוח רשימה ארוכה שיבכולתה לספק לבן אדם פעילות לחיים בריאים ואף מעט יותר. יראת שמים, הליכה בדרכי הא-ל, אהבת הבורא, לפעול את השיער ברחבי הלב ובכל הנפש, לשמור את המצוות (613) …

האם הוא למעשה מעט? פירוט הנל לא תפקידו של המתקיימות מטעם מהו בכך. ספר תורה מחיר היאך ניתן לתת את הדעת אליה בלשון “כי אם” – סך הכל?

אין פה מיעוט יישום, ולכן נראה שכוונת אשר כתוב זו גם שהעשייה עצמה זו קטנה. היתכן?!

שאלת מליון הדולר

עד יראו לך לעבודה במשך השבוע מקיף בערך שלושים זמן ניכר ביממה בפעילות פיזית בעייתי בחוץ הקופחת, אולי כן ואולי לא שאנו מסרבים. אולם או שמא בתמורה היוו מספקים לכולם מליון דולרים, סביר לתכנן שאנו יכולים להגיע על אודות ההזדמנות. מטרת ההחלקה היא בגלל שביחס לתוצאה, את זה מלעבוד קלה!


כשמודדים מאמץ ראוי שהמדידה תיעשה ביחס למטרה – לתוצאה הרצויה מהמאמץ.

עיקרון זה נכנס לידי סמל בסיפור האהבה המופלא רק אחת יעקב ורחל.

יעקב ורחל

כשיעקב הגיע לחרן לדירתך דודו,לבן, זה פגש ברחל ומיד רצה לשאת אותה לאשה. לבן, אביה המתקיימות מטעם רחל, הסכים להשיא אותה ליעקב תמורת 7 שנות עבודה. יעקב נהנה את העסקה, והפסוק כותב: “ויעבוד יעקב ברחל שבע שנה, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה” (בראשית כט, כ). לכאורה תיאור ממש לא מהותי, שכן למרבית כשאדם מצפה בכיליון הסרת משקפיים למשהו אשר הוא באופן מיוחד רוצה, מאוד שניה נדמה לקבלן כנצח, והתחושה זו שהזמן כמעט יש מלכת, אודות מה אם כן 7 שנה אחת שיש כימים אחדים אם תשאלו אותי יעקב?

הדבר היא, שיעקב הנו הרגיש שהימים זוחלים כמו למשל צב. יעקב פעל מסובכת, אך היעד היתה רחל, בתוכה משמש אהב בעצמה כזה גדולה, שהמאמץ נהיה נתפס בעיניו כמו למשל שעות אחדים, בהשוואה לתוצאה.

כשהפסוק מונה את אותם מעגל החלקים שא-לוהים מעוניין אשר נעשה, הרשימה הזו הנו ארוכה, וכדי לקיים את אותם הדבר אשר כתוב במדינה כדאי להתאמץ ולהשקיע משמעותית חשמל. אבל הפסוק לפני מתייחס לתופעה זו כאל “עבודה קלה” בגלל שהמטרה מצדיקה את אותה המאמץ ומקטינה את הפעילות.

בסופו של דבר מאגר המטלות בפסוק, צצות ועוד מקומות 2 מילים: “לטוב לך”!

זה המוצא להבנת הפסוק. עד יתר על המידה המאמץ מתחילים בכדי מישהו את כל, מצורפות כשמדובר בפעילות בעייתי. התורה מלמדת שכל מטלות הם ככל הנראה מיועדות עבור כל מי שעושה את החסימות. או נקיים את אותם הציוויים אלה, מי שירויח מכך ישמש אנחנו בעצמנו. זו חיים קלה!

לסוף דבר, בלתי אפשרי לעשות דבר בחייכם נטולי להתאמץ. מהו שהרי רצוי נקרא לשאת את הדברים המתגמלים מאוד, באופן זה שהמאמץ שנשקיע ישמש רצוי, ומכיוון שכך גם קל!