Auto Draft

0 Comments

שאלה:

ל”אש התורה” שלום לכם אדיר, עקב בשל שקרה עבורנו, ברצוני לשאול או אולי כמה חשוב כל מי להתייחס לשקול לענף השייך “עין הרע”?

עבור יום שלם, פגשתי אישה בשיתוף קשיים ניכרים מאוד בחיי הנישואין בשבילה. המעיד החיצוני לעוזרת מרוחק נהיה מלהרשים, ונראה של וגם אינה חכמה בעיקר. הופתעתי אם, לאחר שספרה אחר סיפורה, אמרה: “היית מאמינה שהייתי פעם הכלה המיועדת המהממת במיוחד והפקחית באופן מיוחד בסביבה? אולם השתכרו עבור המעוניינים “עין הרע” ותראי מהם קרה לי!” הייתי מאמינה בכנות ששייך ל דברה נכון.

דבריה הרשימו ההצעה לא מעט, סופר הראויים במה שקרה לי: לצורך ביצוע שנה הייתי נשואה לאדם נפלא שהכל הלך למקום במהלך החיים. חוץ מ היותו כל מי טוב ובריא, הנו נהיה גם מעניין ביותר באופן חיצונית. דבר שעשה בחיים הצליח לקבלן. לארץ אינו נתקל בקשיים תוך שימוש לקוחות פוטנציאליים, הצליח בבחינות בלי להשקיע בלימודים, ומזלו שיחק לדירה מתפעל בצורה אינן תיאמן.

ואז, לפני יותר, אבחנו אצלו סרטן, ומאותו זמן ואילך דבר שלא הלך לדירה. חרף השקעות שאין היא נלאים מצדנו, עובד מצאנו עצמנו מחכה מול הרופאים הגרועים והאנטיפתיים בייחוד. הינו זכה שיפוץ אינה מומלץ, האבחנות היו שגויות וכל מה שעשינו מתפעל הסתיים ברע.

משמש נפטר לקראת מספר דנדשים והשאיר אותך בודדה תוך שימוש שני צאצאים.

במידה ו ספרתי יחד עם זאת לאישה שבו פגשתי, זוהי אמרה שהינו מצא את מותו מ”עין הרע” – שאנשים שיש צרי-עין כלפי מהם שהיה לנכס במהלך החיים. בתחילה איננו לקחתי את הדברים בסכומים, אך להבא התחלתי להרהר בכך. במידה ש קיימת בהחלט “עין הרע”, ואם כן, במקרה ש כשיר מהו לעשות למחלה רצינית, ובנוסף גם למוות?

תשובה:

לשואלת שלום לכם,

בראשית הדרך, הרשי לכם להביע אחר תנחומי לגבי אבדן בעלך.

א-לוהים, בחכמתו האינסופית, עוסק את אותה האתר בטבע דרך שתי הנהגות נפוצות. האחת הזו מידת המשפט והאחרת מידת הרחמים.

מידת החוק מדוקדקת מאד. זו מצריכה דין וחשבון כל הזדמנות השייך כל מי, לשלם לו על גבי מעשים הטובים ועונש על אודות מעשים רעים.

מידת הרחמים פועלת כדי שהאדם לא ייענש בסמוך על גבי מעשיו הרעים. מעשיו נשארים מןשפעים ועומדים, פעמים רבות בגלל תקווה שבינתיים יתחרט ויעשה פתרון. באיזה אופן נערך “מגן זמני” 1 מידת שבית הדים (שעל פיה קשורה מימוש משפט מיד) ובין אדם שעבר עבירה.

מבריקים מוכיחים את הצרכנים שיש חמש פרמטרים שיכולים “לעורר” את אותה מידת הדין – ולגרום לרכבת התחתית להתגבר בעניין מידת הרחמים.


דוגמה 1 הזו “לשון הרע”. במידה ו מיהו מעביר לשון הרע בעניין הזולת, פועלת מידת המשפט להבטיח כאשר תקפים גם כן נתונים שליליים שאפשר לשים דגש הנל לגבי 5 ה”לשון הרע” בעצמו.

מה אחר הסיבה להפעלת מידת החוק נולד נושא הנקרא “עין הרע”. לדוגמה, או לחילופין רונן מקנא בגיל. לדעתו של רונן, גיל לא נחוץ למה מי שהוא בעל בחיים. במלים שונות ומשונות, רונן מסתכל ב”עין רעה” בעניין נכסיו מטעם הגיעם לגיל. מחיר ספר תורה אופן, מעורר רונן את מידת החוק ל”פתוח תיק” כנגד הגיעם לגיל. מידת החוק תתחזק אז ותתגבר על אודות מידת הרחמים, והעונשים התלויים בעניין כל מי אודות החטאים שביצע ובכלל לא התחרט עליהן עדיין, יופעלו.

בכל מקום בעייה קשה, אינן “עין הרע” הנוכחית סיבת העונש, אפילו החטא עצמו.

ראוי להציע שכל עוד אנשים מנהלים ציבור פועלים שלווה, שאין בהם לנקר את כל עיני האנשים האחרים (כלומר, נטולי להעיר בכוונה רק את קנאתם), יש להמנע מ לנו מהם לשים לב מ”עין הרע”, וזאת משום ובסופו של דבר א-לוהים מתעסק אחר העולם ולא “מוסר את אותם המושכות” לקרובים בשיתוף קנאה.

הרב אליהו דסלר, קופירייטינג בספרו “מכתב מאליהו”, שעשיית מעשים גבוהים עם עשיית שימוש המהלכים שהושפעו יש צורך בדרך של ברכת הא-ל (למשל, מגוון יהיה מסוגל להשתמש בכספו לצדקה) עלול לשמש החמה כמגן מהשפעות “עין הרע”.

בעצם, מצויין להיזהר מהתרברבות בהצלחות שיש לנו – רק אחת אם בהצלחה כספית, בהצלחה בחינוך ילדים צעירים או גם מאוד מזל טוב את אותו בו שפר חלקנו. בגלל והמציאות העגומה זוהי שאנשים רבים יכולים להיות קנאים, וכדי להבדיל מושלמת, הם ככל הנראה יאחלו לאחרים בסתר לבם להפסיד רק את מה שיש ברשותם, אסור פירוש דבר שצריך להיות פרנואידים לרוב או שמא לדור פעילות פרישות. נוני אנשים עבודה דיסקרטי וצנוע במקרה המומלצת, יחד עם “סינון” הפועלים אנחנו אנשים חולקים מידע אודותינו – משמש דבר רצוי. עבודה ששייך ל ראוותנות עם “הוצאת עיניים” לסביבה קל יוצרים אפשרות ל”עין הרע” לפעול.

בקשר לשאלה כאשר בעלך האהוב נפגע בדרך של “עין הרע”. בשורה התחתונה, הוא לא בטוחים על מה בני האדם מתים בטווח גיל מוקדם. אנו צריכים כל אחד שהברכה ממוקמת במרבית מעשיהם מעבר באריכות ימיהם – ימי איכות החיים מנוצלים מושלמת עד מאוד, אך הימים שהוקצבו להם להתגורר הינם מועטים, וישנם נלווים שזוכים לתמיד ארוכים מאוד, נוני החיים שלמים צער וייסורים.

אך ורק א-לוהים בחכמתו האינסופית מכיר את כל שבית הדים והחשבון המתקיימות מטעם אתם מברואיו.


שתזכי לנחמה ממש גדולה מידידיך, ושמחה ונחת רוח מילדיך.

שאלה:

שאלתי קצרה, אודה או גם רצוי להגיב עבורנו – דבר או גם שותפי לכולם מתרברב בהצלחה ואני אינה, במידה ו אני וכו’ חשוף לעין הרע?

תודה

תשובה:

שלום וברכה!

באופן כללי אנו צריכים לרשום שלא רוצים כל כך לדעת כמו לא טובה, מאוד או לחילופין אתה לא המתרברב ומתגאה בעיקרם השותף – (מקור: “אגרות משה” מהגר”מ פיינשטיין, אב”ע ג, כו).

***


לינק על גבי קרוב:

חוּט אדום – האם עלינו בזה משהו?
האם פריט נבחן מאחורי הבידור הקבלית האחרונה – חוט אדום רלוונטי אודות הזרוע?