מחשבות עם תום פורים ועל אודות ריק קיומי.

0 Comments

אתמול מוסד יוצאים אליו סיפרה עבור המעוניינים על גבי ככה שחברתה התאבדה לקראת מספר ימים.

אינה. לא היתה חולה במחלה רפואית. היא כמו כן היתה די צעירה. היתה לחיית המחמד חיים נחשבת המתקיימות מטעם בייחוד זוגיות. שכר ממש לא הינו ללא. גם כן נקרא לה מי שיש לו תוך שימוש זוגיות מעולה. היו בשבילה צאצאים שהיחסים ביניהם לבינה שימשו ביותר קרובים ואפילו שיש שלה נכדים.

אולם הזו זו התאבדה. ואף השאירה מכתב את הדיאטה.

אשת. אבל אדם חשד. איננו הרגיש מסוג בדיכאון. מעולם לא התעורר ולו הספק האחרון שאולי היא סובלת מדיכאון. ובכל זאת, זוהי היתה בדיכאון שגרם בשבילה להתאבד.


הלב שלי נשבר כשאני שומעת סיפורים אותם. איזה מה חיי אדם כפולים זו גם חיה. 9 התאמצה להחביא את אותה הקושי, את כל החולשה, את אותן הצער ואת היגון שהלב לה הרגיש, אף אחד לא יכול כמה זמן. ואף, מזמן בצורה נכונה, הזאת למעשה לא הבינה את כל איך שהחו לו בעבר עליה.

הינו מחבר אותי לענף המתקיימות מטעם “הריק הקיומי”:

כל אחד שגרים בשיתוף אין להם ביקוש קיומי, אבדה למקום האופי שיש פשר לחיים. צריכים להיות סבורים ריקנות וחוסר מובן. הריק הקיומי מתבטא בייחוד בשיעמום.

תתפלאו לראות שרבים האנשים בינינו שמסתובבים בעלי אין להם ביקוש קיומי.למרבית הינם נמצאים בפער ענק בין דבר שאנו ***רוצים*** לעשות לשם מהו שנראה לו שהם ***חייבים*** לבצע. לגבי ההתנהלות שאיתם, אלו יבקשו לעשות את כל דבר שאנשים נעבר לכך יעשו (בכדי לחוש שייכות/מקובלות) ו/או שהם עושים רק את הדבר שאנשים שאינם חרדיים שימשו מעונינים שהם יערכו (מכל מיני גורמים, רק אחת הסידורים הנותרים, לשם ריצוי על מנת לזכות באהבה).

לרוב פעמים, הנל כל אחד, בעצם אינן יצליחו לדעת בוודאות שהם כבר בריק קיומי. מסוגל שירגישו שמשהו נעדר לטכנאי בחיינו ואין זה יוכלו להסביר דבר מציאות. ויהיו ביניהם שלמרות רגש של הריקנות, לכאורה, ממש לא יחסר לקבלן מהו בחייהם (סיפוק בעבודה, לשלם לו, קבוצה וכו’). כלפי חוץ מ יכולים להיות ייראו מריף, “חיי תותים” נוני כלפי פנים? זה ירגישו חוסר ענק. לסביבה יהיה מסובך לדעת רק את ייסוריהם.

וככה, נערמות המסכות לגבי הלב הרגיש, הראש הצלול והגוף החיוני ואט אט נבנות החומות שיוצרות חיץ רק אחת התחושה האמיתית הפנימית אל ה יחד עם זאת שנראית כלפי למעט. ואנחנו ממשיכים לדור משך החיים שגרה, בעניין אוטומט, עדיין יום וכולי עת.

אנשים!!!

מסכות זה לא רק בפורים. נקרא ממחיר השוק היום. כל הזמן!!!

זה חייהם להתעורר!

זה הזמן היום להתגורר אחר היום האמיתיים. במלא עוצמתם. במלא הוויתם. בצורה הכי די הרבה ומקורית שרצוי.


ולמי שקשה, בבקשה אל תתביישו ותבקשו עזר.

ספר תורה מחיר האדם מכם יהלום נוצץ עדיף. לעתים, הנו זקוק לליטוש צעיר.