Are_All_Dementias_Alzheimer_s_

0 Comments

עלות ספר תורה אם יותר מידי דמנציות אלו אלצהיימר?


מחבר: מייקל ג ‘רייל, MD

google.com/articles/health/article_471.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10


קטגוריה: מצבם

מאמר:
אני מופתע כאשר קונבנציונלי מהחולים והמטפלים מבלבלים בין דמנציה ואלצהיימר כאחד מאותו דבר מה. לכל מלפנים שבן קבוצה סובל מאובדן זיכרון, המסקנה היא בעצם תמיד אלצהיימר. במקרה ש זה הזמן הגיוני לתייג את אותו הדמנציות כאלצהיימר?


בעודנו קלינאי, המענה שלי לשאלות היא שדמנציה אצל אלצהיימר היא בעצם קל סוג שכזה של דמנציה ושלא כל הדמנציות הינן אלצהיימר. למעט מחלת אלצהיימר, ניתן לראות דמנציות אחרות למשל דמנציה אלו שיש להן מרכז גס, דמנציה וסקולרית, מחלת פרקינסון עם דמנציה ודמנציות בזכות מצבים נוירולוגיים ורפואיים ייחודיים.


ספר תורה מחיר אם תדעו אם משאב סובל מדמנציה על ידי אלצהיימר? מהי דמנציה של אלצהיימר?


דמנציה בידי אלצהיימר מהווה הפרעה נוירולוגית המאופיינת בירידה קוגניטיבית מובילה ובלתי הפיכה הקשורה לפגיעה בתפקוד. ההידרדרות הקוגניטיבית קשה מפגיעה בזיכרון. בתחילה מושם פגיעת בזיכרון בשנים האחרונות אילו ככל שהמחלה מובילה, אומר הזיכרון לטווח הארוך מושפע.


4 לפגיעה בזיכרון, לחולה בעלויות דמנציה מותקן ליקוי באחד מארבעה עניינים קוגניטיביים: אפזיה, אפרקסיה, אגנוזיה ופגיעה בתפקוד המתעסק. אפזיה הוא בעייה קשה בשפה המאופיינת בחוסר אפשרות להתבטא, לחזור על סימני אלפבית אם ביטויים, או גם לדעת את כל הנאמר. קניית ספר תורה מהווה חוסר כושר ליצור פעילות מוטורית נפוצה ובינהם סירוק השערה או אולי צחצוח השיניים אפילו אף שיתוק עד בעיות בשלד והשרירים.


אגנוזיה היא אי כושר למצוא מוצרים או שמא דאגות על אף פונקציות חושיות ענקיות. קניית ספר תורה , מטופל דמנטי הם לא יוכל לדעת עצמאית או עט המונח בידיו ללא להסתכל על גביו.


ליקוי בתפקוד מנהלים מאופיין בקושי בהנמקה מופשטת ובארגון התעסקות, לוח דקות ופעילויות. חולים עם עניין זאת מציעים פירוש קונקרטית לפתגמים. ספר תורה מחיר , כשיקרה מסתקרנים מטופל הנושא כוונה לא לבכות המתארת את חלב שנשפך, המטופל מגיב, זה יותר קל. https://telegra.ph/auto-part-dealers-are-plentiful-both-locally-and-online-11-21 שבשגרה הוא נגב את זה! יתר ומשום כך, הכרת הדמיון וההבדלים הספציפיים על ידי סידורים מורכבים (למשל תפוח בעוד תפוז) הוא קרב בעבור פשוט מהחולים.


מהם הגורמים המצויים לאלצהיימר?


הסיבה לאלצהיימר אכן לא ידוע. למרות זאת, זוהו עשר העסק סיכון. פרמטר סיכון חשוב כמו זה היא בעצם הגיל. הריסק להעצים דמנציה עשוייה לעלות ככל שגילנו מתקדם. משום כך מבוגרים קיימים בסיכון גדול. עם זאת, אלצהיימר עלול לצלוח וגם בקרב כמו זה טריים.גורמי סיכון מרכזיים נספחים כוללים נוכחות אלל אפוליפופרוטאין E4, השליטה בפלאקים וסבך במוח, ובמוח הכולינרגי לקוי במוח.


כאשר יש תחזוקה אפשרי לאלצהיימר?


מחלת האלצהיימר היא בעצם בלתי הפיכה ומסיבה זו התרופות הנוכחיות מיועדות בסיסי להאט את כל ההידרדרות. מעכבי אצטילכוליסטראז אלו, כלומר גלנטמין, ריבסטיגמין ודונפסיל, מכוונים להצלחת אופן השימוש הכולינרגי במוח בידי עיכוב האנזים כולינסטרז. אף על פי שהצביע בתחילה הכול על דמנציה נוחה עד ל נוחה, כמה הוכחות מומלצות סגנונות כי מקובל מהתרופות האלו מסוגלות להיות לעזר והן לחולים אלו שיש להן דמנציה נמוכה עד מורכבת. מחקרים שנעשו בתחום נוספים מחויבים להערכת יעילותה בקבוצה זו.