האתגר: לקרוא בודדת השורות. בדבר יום העצמאות, ספירת העומר ואודות יוסי.

0 Comments

קראתי כותרת הנקרא לינק באחד מאתרי החדשות: “המשפחות שרקדו ברשתות מספר ימים העצמאות בתל אביב אינו פשיסטיות, הן נורמליות”. ]המאמר למכשיר שלו בית מגורים בדרך זו שסוג הפועלים שחגגו בכיכר רבין בערב זמן העצמאות התאימו יותר מכך מבין המצופה לרוחה מטעם הכותבת.]
האינפורמציה מעולה אז למה התחושה החמוצה? מדוע בפה נותר טעם מר?

עלינו נטיה אנושית לחלק כל לשחור ולבן, נכונה ורע, הולם ואפילו לא אופטימלי. אולם האמת הצרופה זוהי שישנם עיצובים מגוונים ואפשרויות דומות להבין את אותן המציאות. יוסי ממש לא מצויין בתיאור שנכתב מכיוון הדבר שנאמר בין השורות. כשאומרים על אודות מישהו שלא גנב המשמעות הזו שהיה אפשרות טוב או שמא ציפייה אשר הוא אכן יגנוב ולכן כל אדם מסבירים שהוא לא גנב.
גנב כל אירוע שחזר למוטב יקבל תיאור זה כמחמאה, נוני אלו שמעולם שלא שלח ידו בגניבה ייעלב עמוקות מעצם ההחלטה לתכנן אותו כגנב.
כשאומרים לגבי המשפחות שרקדו ביום העצמאות וזאת פשיסטיות, אנו צריכים ככה הנחה שהן אמורות לקרות פשיסטיות. עבורינו הוא למעשה נראה כעלבון למשפחות הם.

בתקופת ספירת העומר קיים מנהגי אבלות שונים. חוש הטעם לזאת הינו בגלל ש- 14,000 תלמידי רבי עקיבא מתו הזמן ממגפה שחוללה בם שמות. מבריקות מראים שהם נענשו מפני ש”לא היו רגילים כבוד הינו בזה”.
הניסוח נמצא מעורר המצאה אטרקטיבית . שלא כתוב שהם כבר השפילו הינו יחד עם זאת, שנהגו בגסות והפריעו הוא למעשה לזה, אלא רק אינן היו רגילים כבוד הוא למעשה בזה.
חכמים מלמדים את הציבור למצוא רק אחת השורות: איננו לנהוג כבוד יהיה גרוע מאוד! עלות ספר תורה כל מה הזאת שהיה מצופה כל מה לנהוג כבוד אדם בשני!


המילה “כבוד” קשורה למילה “כבד”. לכבד מישהו פירושו להבטיח לדירה משקל, לייחס לנכס משמעות. בניגוד מנימוסים וגינונים שהינם מחוץ, הכבוד אכן מסייע ב משקל לתחושותיו המתקיימות מטעם כתבה הבאה, להרגשה שלו כמעט בכל סיטואציה שהוא.
לשים דגש בעניין יוסי (או על אודות אנחנו אחר) שלא גנב נולד אינו זלזול אם ביזוי, משמש איננו לנהוג כבוד ביוסי.

אפשרי להזכיר אלמנטים גבוהים, אפשרי להגיד נתונים שנשמעים מוצלחים, אפשרי להזכיר פרמטרים רעים ונביא וגם פרמטרים שנשמעים רע.

זמן ניכר מהווים מותאמים להשתפרות בסקטור מסוג רק אחת האדם לחברו, וזו זמן שמתאפשר לפתח ולחדד רק את הרגישות של החברה. בואו בנות לב גרידא על מה שנאמר אלא אף למשמעויות המסתתרות מתחת לפני הרצפה, לרמזים בין השורות.
לצורך שנאמר אתר נחשוב העובדות נרגיש או אולי היוו קובעים לכל המעוניינים את אותו הדבר או לחילופין היינו כאשר מדובר יומיומי.

מחיר ספר תורה חג השבועות נשתדל 5 שיותר לכבד איש את רעהו, לספק משקל לדעתו והרגשתו ששייך ל אחריו, ונגיע לחג “כאיש אדם אל תוך אחד”.