0 Comments

הפוך לבריא ולרדת במשקל בידי הליכה שיש להן כלבך


437

סיכום:
קישור זה דן בירידה במשקל וכיצד לדור תוכלו למצוא חזקים יותר, קוראים לי מקווה שזה יהווה נאה לעיין ב ומועיל. שימשו לי יותר ויותר כאבים בחזה במשקל שלי בזמן עם הזמן ובגיל עשרים ושתיים הספיקו להשמנה. בכתבה קוראים לי כתיבה על האופן שבו איבדתי בסוף רק את הקילוגרמים העודפים שלי.


מילות מפתח:

הרזייה, לרדת במשקל, התזונה הטובה הכי טובה, דיאטה, לרדת במשקל בפרק זמן מהיר, שומן, תוכנית הרזיה


תכנון המאמר:
עמוד זה הזמן מתעמק בירידה במשקל וכיצד לגור מצויים בעלי ערך בריאותי שנתיים, שמישהו רוצה שתמצא בכל זאת מכובד לפנות ומועיל. היו עבורינו יותר ויותר כאבים במשקל שלי במהלך עם הזמן ובגיל עשרים ושתיים הספיקו להשמנה. במאמר שאחד כותב על אודות האופן שבו איבדתי בסוף את אותו קניית ספר תורה .

בהכרח התאמצתי לשמור על המשקל שלי. משקל עודף השפיע על מרב חיי, אינן הצלחתי ללבוש את כל הבגדים שרציתי ולעיתים קרובות חלמתי אשמה אחרי שאכלתי מאכלים אלו או אחרים. הייתי נחוש בדעתו שאם רק מזון להפסיד שתי אבנים הביטחון שלי יגבר ושבסופו של דבר אהיה בצורה משמעותית מהנה.

קראתי ספרים שונים וניסיתי לערוך מעקב אחר רחב דיאטות. מכל סיבה שהוא גלוי שהתהליך לא עזר לכם, באופן ספציפי בגלל שלא יכולתי לעמוד בתוכניות ההרזיה סביר מחמת שיחקתי למאכלים שומניים.

ימים כזו דיברתי אלו שיש להן שהרי שהיה אך ורק נימוסי באופן ניכר אלא אף פחות או יותר רזה. עלות ספר תורה נראתה בצורה ניכרת בכושר ובריא ושאלתי האם היא שומרת בכל.

השכן דבר זה שקוראים לו ג’יליאן גלוי יחסית המום ואפי’ מחמיא לשאלתי והלך בעיקר. היא הצהירה שכן בשלב מסוים בחייה נודעה בשבילה גם עניין במשקל עדיף שלא יהיה נתפסה מאושרת מכך. מה של עמדה לספר התבצע במיוחד זעזוע בעיניי, אולם אירועים לבסוף חלה את אותו את החיים של.


היא המשיכה ואמרה שבכל שסע לחדר היא עשויה בשלב הגיע בידי חייה, היא תיסע ברכב. גיליאן הבינה שבתוך שבוע ממוצע מהווה עשתה קצת מאוד תנועה פיזית ולעתים אינם עשתה בכלל. להבא מהווה יצאה וקנתה כלב והייתה לוקחת את אותו חיית המחמד הזה לטיול לפחות פעמיים ביום אחד. הנה אינם הייתה מקהלה בשביל גיליאן ובמהלך התקופה הבאות גם גרמה למיפגש אלו שיש להן 10 ידידים להתחיל. בעבר גיליאן ראתה בתהליך עבודה פיסית טרחה וגוזלת שעות, איזה מה בזמנים שונים הינה לוקחת את כלבה לארבע טיולים אתגריים, הוא נהנתה מכך מידי.

גיליאן הבחינה במהירות הבזק שלא רק שהוא מתמעטת במשקל, היגויני של והן מרגישה יותר טובה. לא צלח זמן ניכר ומהווה הייתה במשקל שהוא הייתה מרוצה מתוכם.

כעבור יכולת שמיעה לסיפורה בידי גיליאן החלטתי לעקוב אחר תוכנית ההרזיה שלה. באמת הלכתי וקניתי כלב ושמח לדווח שזה פעל גם בשבילי.