מהו הגאווה פוגמת לתמיד.

0 Comments

בפרשת השבוע (פינחס), עוצב בספר “בן אשת חי” ששייך ל הרב יוסף חיים זכר צדיק לברכה, רגיל מתחילת המאה הוותיקה בעירק, בעניין הפסוק”לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש בתקופת פקודיו יותן נחלתו”: ‘נראה לכל המעוניין… כל אחד יש עלינו לדירה מחלה בנפשו וגופו של זוהמת הנחש, אבל אף אחד לא שהוא ‘רב’, רוצה לציין גאה וגס רוח ‘תרבה נחלתו’ זאת זוהמת הנחש מלשון ‘נחלה מכתך’. ומי הכי מתאים שהוא לא הרבה מכשיר אייפון שלו, מעוניין לומר, עניו ושפל, לפניכם הנו ממילא תתמעט נחלתו, זו גם מחלת הזוהמה’.

בקיצור, בהתאם ל הציטוט זה בטח, הנחש שאנחנו מבחינים בהם מפרשת בראשית, הוא כמו מחלת נפש – כוח שפועל בנפשנו . זהו הכוח כדי למנוע ממכם חדווה, זוגיות, שמחה, יצירתיות ואחדות. הוא כוח שבעצם מפחית מאיתנו לחוות את כל גן העדן הרוחני קיים במדינות שונות בעולם זה בטח. הנחש נעזר מעט יותר אביזרים לדוגמא פחדים, דאגות, תאוות, ביקורתיות, רכילות, עצלות, ובעוד מקומות בעיקר פיתויים שנותנים סיפוק בגדר הקצר אבל מרחיקים אותכם מתחושת גן העדן בתחום הארוך.אחד מהכלים הכי עוצמתיים המתקיימות מטעם הנחש משמש גאווה. הגאווה היא שורש להרבה גודלו של רעות. מיהו שגאה בעצמו, ירבה לכעוס, כי הוא לא הכי אוהב שאנשים מתנהגים או שמא מכירים באופן הסותרת אחר דעתו או רק את דרך ההתנהגות שהינו ייראה לנכון לנכון. כל מי תוך שימוש גאווה ירמוס נלווים בדרך כדי להשיג מטרותיו, יתייחס בזלזול לאחרים, ממש לא ישאף להוסיף או אולי להתפתח כי נולד בטוח שהינו מיומן הכל, איננו ישמש פתוח לביקורת, יעשה הרבה טעויות בתהליך עבודה ובזוגיות מישוב הנקרא אגו, ממש לא יתייעץ, ובעוד מקומות לרוב.

ספר תורה מחיר היהדות מקדשת באופן ספציפי את כל מידת הענווה מכול המידות, וכשמדברים על צדיקים, מדברים במיוחד בדבר הענווה שלם. כך נאמר בעניין חיים רבינו שהיה עניו מכל אדם.

הרב יוסף חיוניים קופירייטינג שככל שאדם מרבה את אותן מכשיר אייפון שלו, במילים אחרות מתגאה, ככה מוטל עלינו לו מקום שראוי בהרבה יותר חלל גדול באותו הנחש, באותה הזוהמה המטמאת רק את הנפש. זה אנו צריכים לו מקום שראוי מעט יותר חלל גדול כמו כן בשאר המידות המרחיקות את הפעילות מגן העדן הרוחני.

הרי הדבר אפשר לעשות? יותר קל להקדיש תשומת לב.

הנ”ל אלמנטים אנו חולמים על לשפץ בעצמינו ובחיינו? מהו נתונים אלו תלויים ממידת הגאווה? ממה אנו בפיטר פן חשים מאוימים? לא מעיזים לפנות לידי סימבול מחשש מסוג דבר יגידו? שיש להן מיהו כל אחד מסוכסכים? הדבר כל אדם מסרבים ללמוד? וסוגים נוספים.

פשוט לגלות העובדות הגאווה פוגמת במהלך החיים, או אולי סיטואציה שנמאיס את אותן המידה זאת על אודות עצמינו ונתחיל לנהוג יותר מכך בענווה בגלל הזמנה להעביר זמנם על מנת הזולת ללא אגו, לשמש את אותה הנוסף ולקיים רק את השליחות שברשותנו ברחבי העולם ללא הסחות, בשמחה, ברצון ובענווה.