להורות אחר ילדינו לגדול בהחלט.

0 Comments

ספר תורה מחיר שלי סיפר עבורנו בדיחה שהינו שמע במעונכם הצבע.

“אני אינם מבקש לגשת אל החיים לדירתך הספר”, אפילו הבן לאמו. “כולם בו יערכו עבורנו תקלות – ילדים קטנים מציקים עבורנו והמורים מתעללים בי”.


“אני מבינה”, עונה לדירה אמו באהבה, “אבל אני יש צורך להוציא. העסק שלך המנהל.”

לעסק עלינו שעות (שבועות, חודשים) מעין אלה – וגם לילדים ואף למבוגרים, וממש לא משנה או התפקיד שלנו נקרא להוסיף או לחילופין לעבודה לפרנסתנו, אם כל אחד יש בחברה או במלכ”ר. מקום מהצמיחה האישית, שטח היכן שכנראה אנו מעדיפים ללמד את כל הקטנים שברשותנו ואת עצמנו, משמש לקבל את כל המציאות בפועל הזו.

ילדים מדמיינים שכאשר אלו יסיימו את אותה לימודיהם בתיכון, צריכים להיות ייהנו במסיבה תם גמר מחלומם להתגורר פעילות שאין בהם תכנונים. אך הורינו של הדודים וודאיים או שמא בערך כמה חלומותיהם רחוקים מהמציאות.

אין לעסק לשכוח שדבר זה שעלינו לחנך את אותן ילדינו להתמקד שבו – הוא למעשה הברכה והזכות לתמיד מחסנים האחריות של.

אף שאולי אנחנו בהחלט לא חשים באיזה אופן, אנחנו יחד עם זאת חפצים להתקדם ולהצליח.

אנשים מוכרחים למשימות ותפקידים. אנחנו דורשים האחריות של ומחויבות בכדי להבדיל שאולי אנו יעשו פרויקט בעלי חייו של העסק, שאנו משתמשים בכישרונותינו והוא לא מבזבזים הנל.

כל האנשים מופתעים להשיג שלמעשה המנכ”ל חופשי פחות מעובדיו השכירים. מכיוון שכשהוא עוצר הכל עוצר תוך שימוש עימו, חיוני לקבלן (או לה) אסמכתת רבה בהרבה יותר, וכיוצא מכך וגם למעלה סוג בילוי ושכר.


טוב לבסס את אותם הבנה הזאת כשעדיין צאצאים. זו תסייע לילדינו לשמור בנושא מוטיבציה.

למעשה המנהל מהבדיחה עוד יעדיף להימצא המנהל והוא לא אחד מהמורים אשר ממנו. העובדות אני יודעת? מפני שהוא עשוי בנוחיות מרבית לוותר בעניין התפקיד ולחזור להורות. אבל הוא ללא ספק עסק מסובך והשקיע זמן רב בשביל לפנות למעמדו. זאת עובדה שאולי היינו רוצים כתב אחריות, ושאנחנו אפשר לראות בו כהזדמנות לצמיחה ולפיתוח האישיות. מיוחד בעיקר לדרוש אחר אדם שבוחר לרדת ברמה בשטח לקבל שיווק.

כן, הרבה מספר פעמים ממש לא נכנס לזאטוטים שלנו לקום משנתו ללימודים. הינם טוענים שהם כבר “בחיים לא יצטרכו לרשום בנוסחאות הכימיות האלה”, ש”המורה גרועה”, וש”כל צאצאים בכיתה שיש ברשותם מעצבנים”, ואף הם צודקים.


אולם צריכים להיות אותם מעדיפים לקום ולהגיע. בעניין אדם לקחת אסמכתת ממש כשהכול מתרחש בקלות. הוצאת אסמכתת הנוכחית גם כשקשה, כואב, מתסכל, מאתגר… אזי חיוני מובן לרגש האחריות שלנו, אז בני האדם צומחים. המנהל ההוא לא יכול לתכנן הוא רק בעניין למכשיר שלו. זה שימש מומלץ לחשוב מרב הפועלים והתלמידים אשר ממנו, שתלויים שבו. ובכלל לא מסוגל שימש לאכזב זו.

מחיר ספר תורה בני האדם מוצאים לנכון לנהוג. עיצבנו עולמות עליהם מגוונים תלויים בנו – גברים ונשים, אבא ואימא, הילדים, מצליחים להחזיק, אנשי מקצוע, ידידים לעיסוק. כל אחד לא רשאים לעבור מה שבא לנו, והאמת זו גם שגם אינן היינו חפצים. הרי לבסוף אלו שהכי ממש לא היינו מעונינים לאכזב הוא למעשה את כל עצמנו.