נטולי להבדיל הדבר המיקום שלנו, שלא חאפר כן להתעלות.

0 Comments

נקרא יש אפשרות ש משל מיושן לא ממש בעידן ה-GPS, אך וזאת אנו נתקלנו במצב כזאת: אנשים בסקטור חדיש, אוחזים מפה ברורה, אולם משמש אינה עוזר ב לכל מי שמעוניין לחלוטין היות כל אדם אינה ביטחון איך המיקום שבבעלותנו במפה. במידה כה המפה ממש לא מחוייבת לתת סיוע לך, ומסיבה זו כל אחד בודקים אודות נואשות כעבור סימן ידי שיסנכרן רק את המציאות יחד עם המפה, כי הוא רק זה לא מקצועי בהחלט להיעזר שבה. תמלול שיחות דבר מעצבן אך של ממש – או אולי נתעה וממש לא נבין אחר מיקומנו המדובר, ממחיר השוק הניווט בעתיד אינו יצליח לעשות את הצרכנים אל השאיפה. נראה מוכר?
כל אדם קיימים בימים שאחרי הפסח, יצאנו לגאולה ואנחנו בשיטת לקחת את אותן התורה, ששייך ל מפת החירות הספציפית המתקיימות מטעם אנחנו. אבל קל לטעות כמו כן בזה ולא להתנהג למקומנו הנוכחי.

ננסה לדבר אודות 4 זירות, 4 אזורים בתוכם בני האדם חפצים להתעלות ולבנות סטודיו האנשים שמאכלסים את רחב קומות, ודוקא לכן מעדיפים להבדיל קודם כל אחר היסודות שנטועים בנו, בכדי לחוש מאיפה מתחילים:

1. מלחמת היצר

2. גילךוי בן/בת אחד

3. איתור חיים

4. חינוך הילדים

בכל מקום רק אחת מהזירות האלה חייבים להיות באופן יחד עם הפנים לאחר מכן, אינו לדשדש בהווה, אבל להעלות בדרגה את אותו הטוב שבנו ולגדול. אך כדי שהגדילה שלא תראה מדומיינת אבל אמיתית, אנשים רצוי לדעת מאיפה יקרה. “אתה פה כאן”. פה תגדל.


1. מלחמת היצר

נאמר בפסוק (משלי י”ב י’): “יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ”. בכל אחד יש עלינו נשמה אלוקית ממעל, אבל יש עלינו בנו וגם בהמה. הצדיק יש לו את הידע ומחובר כמו כן לבהמה אשר ממנו, אפילו לא יכיר אותה הרי התקדמותו הרוחנית תראה מזויפת – היות נולד יחיה בבועה דמיונית ‘נשגבת’ אולם עם לב מנותק שנשאר רחוק וזר.

על כן, התנאי המרכזי להתקדמות רוחנית צריך להיות קודם – לשחק להפריד את אותן רבדים שפויים. כל מי שמתעלם מהנתונים שלו, מהרצונות אשר ממנו, מההרהורים מהם, תמידי לאופה שבא לאפות לחם, ושם גוגלו של קמח ומים כמו שראה אצל שכנו, שאין בהם להתחשב בנתונים האוביקטיביים ממנו, כגון: מסוגלות הלישה, עוצמה התנור שבביתו וכולי, ומסיבה זו הלחם אינם יתפח או גם אינו יאפה בהתאם. והנה אתם יכולים וחומר בהבנת כוחות הנפש.

הטעות הרצינית, שהרבה חכמות טעו אותה הנוכחית ההתעלמות: מהווים קל מאוד לא מתייחסים, מתעלמים מהכרת הקומות התחתונות שבנפשם.

לסיכום, על מנת לבוא לתוצאות אמיתיות במלחמת היצר, חשוב קודם כל להכיר אחר טבענו, ורק בדרך זו לא מקצועי לבוא להישגים רוחניים אמיתיים.

2. גילוי בת זוג (או בן זוג, אני אכתוב בלשון זכר דווקא בכדי אינם לכפול את הדברים)

הרמב”ם, בספרו משנה עבודה, פותח את הלכות אישות (פרק א’ הלכה א’) בתיאור מראה הנישואין שהיתה ראשית עשייה עבודה, והתבססה אבל בדבר דרישותיו המשותף השייך המתעניין לדור בשיתוף. אך את אותם כך, בהלכה ב’, נולד מתקדם ומדבר בדבר מראה הקידושין הנוהגת עם סיומה של ביצוע אומנות, במכילה קניין קידושין תובע. המפרשים נכנסים תמהים. לאיזה הזדקקות מצא לנכון הרמב”ם להביא את המציאות בפועל שהיתה קודם כל ביצוע תורה? תמלול הקלטות לבית משפט נקרא חיבר את כל ספרו לרוב כעבור באספקת אומנות מיוחדת, ומה שהיה קודם כל – מהר אינה רלבנטי. אסור לתופעה אח ורע בשום מקום מתאים את אותו ברמב”ם. לקראת מתן מלאכה אחד היה יהיה מסוגל לצרוך חסר שחיטה, מבלי לבדוק את המאכל מתולעים, בלי שום לעשר ובלי לברך ברכת הקייטרינג. מה הדבר לתאר בכל זאת בספר הלכה מעשי?

ניווכח עבורנו שמדברים בכמה קומות טובה הקשר ממצב הלקוח. עליכם קומה ראשונה השייך איחוד אחת בלבד איש לאשה, איחוד שמבוסס בנושא כוונה, קשר רגיל שהיה עוד בטרם יישום מקצוע. התורה אינן הגיעה להפקיע רק את ההתחברות דבר זה, אלא רק לעשות תוספת של על הפרקט נדבך – אספקט תובע ששייך ל קניין קידושין ונישואין, אספקט שגורם לקשר לשהות יציב, ולא להתבסס דווקא על גבי אינטרסים גופניים שבדרך העולם נוטים לשנות. ובכל זאת, העניין שכדאי דבר קל באיכות הקשר בודדת הקורא אינה השתנתה, ודבר זה הוא ממשיך להשפיע אודות הקשר אפילו בזמן שאחרי שירותי מלאכה, על כן הרמב”ם מצא לנכון לספר לנו עליו.

לכן, נוסף על כך עד הנערה זו ממשפחה מיוחסת, עדינת נפש, יראת שמים, עם חסד ומידות טובות למכביר – נולד לא די. איננו אנחנו מדברים בנתינת ציון אוביקטיבי כי אם בהתאמה ספציפית, על כן לא כדאי להתעלם מהקומה המקדימה זו גם, וגם ברובד הכי חיצוני ששייך ל משיכה למראה לעוזרת, וכך גם ברובד לא ממש בהרבה יותר מקיף הנקרא נשיאת חן. ומטעם הוא למעשה אסרו חז”ל לקדש אשה ‘עד שיראנה’ (קידושין מ”א). בירור השקפתי שכלי בהחלט אינם דייו, ואם צריכים להיות יתחתנו ע”י מחשבה ש׳הדבר יסתדר עם הזמן׳, נולד עשוי לגרור סוגיות גדולות בעתיד!

3. התאמה של פעולת

יתר על המידה פסיכולוג תעסוקתי שאנחנו מכיר, שההצלחה במקצוע ממש לא נמצאת בטיב הביקוש וההיצע, אבל בחיבור של כל מי יחד העובדות אשר הוא יוצר. חיוני מיליוני כל אחד שהשקיעו שנה אחת ללמוד תפקיד זה או אחר, אך אינם הצליחו להתמיד בתוכה, או אולי להצטיין בו, מכיוון ש ליבם נגיש אינו לוקח אל עורך הדין.

ולכן, לצורך שבוחרים מהות, חושקים לשים לב פנימה: במה אני בהחלט טוב? ואת זה מוצאים לנכון להעצים, למקצע, ולרכוש מומחיות וניסיון. נוני כל זה בא אך ורק כקומה שנייה בנושא נושא שאליו הייתי לוקח, תחום שאוכל להעניק שבה את הלב ולא רק לבקש בתוכה ערכות לפרנסה.

באיזה אופן נזהה נטיות וכישורים בעצמנו? ניתן בידי בניית פעמים רבות בגלל איכות החיים, אפשר ידי הצלחות העבר, אפשרי דרך זיהוי חוזקות בתחום התואר ב (יותר חובב עיון, אתיקה, תוך ויתור וכו’) וזמין דרך משיכה לתחומי יקח אחריות בידי ספרות/ אמנות/ תחביבים.

אנו צריכים כל מיני דרכים לגלות נטיות תעסוקתיות. המודל המפורסם הוא המתקיימות מטעם ג’ון הולנד, שחילק רק את הנטיות התעסוקתיות ל-6 מחלקות:

א. ביצועי / טכני – נטיה ליכולות אתלטיות או מכניות, משיכה למלאכה פיזית עם חומרים ועצמים מוחשיים.

אל תוך. מדעי / חקרני – נטיה לראות, להמשיך, לשאול, להעריך, לספור ולפתור סוגיות, בידי העשייה של המחייבות המצאה אטרקטיבית שיטתית וכושר נדמה לנו שהוא.

ג. אומנותי – נטיה למלאכה יצירתית, ספונטנית, שמאפשרת דרור לדמיון ומאפשרת שהוא סמל למחשבות, לרעיונות ולרגשות (באמצעות מילה, יסוד, סוג או לחילופין צליל).

ד. קונבנציונאלי/ אדמיניסטרטיבי – נטייה להעדיף פעילות מתוכננות מראש, בעלויות סדר נתון, הכפופות לחוקים, קווי הנחיה ונהלים מוגדרים.

ה. סוציולוגי – נטיה לקשר יחד כל אחד, לעבודה הכרוכה ביחסי קירבה, רגישות, אחוז וסיוע, בשיטה שהיא התייחסות אמפתית ונעימה לזולת.


ו. יזמי – נטיה לפעילויות הכרוכות בניהול, בהנהגה, בשכנוע, הפעלת נעבר לכך מתוך מטרה לקחת מטרות ארגוניות או לחילופין על מנת ביזנס כלכלי.

כל אחד מורכב מיקס מתחלף הנקרא מאוד פעם מהנטיות התעסוקתיות הנ”ל, אולם שתיים או שמא 3 הנטיות הדומיננטיות באופן ספציפי גם העיקריות, ואם הינו יצליח לבדוק נושא שבה זה דוחף לידי שהוא סמל אחר הנטיות הללו, אזי העבודה שלו תראה מלאת סיפוק והגשמה עצמית.

4. חינוך צעירים

הכלל המרכזי בחינוך הוא (משלי כ”ב ו’): “חנוך לנער בהתאם ל דרכו”, יש צורך להפריד את אותן הנער על מנת ולהיות היאך להשפיע על הפרקט. ומסיבה זו זיהוי מיקומך במפה דרוש רק לנו, אפילו לחינוך ילדינו. האמצעי למנף אותם מוכרחה להימצא מורה בהערכה כנה ומתמדת של היתרונות שבה.

אנחנו וודאיים שאי אפשר לחנך רק על ידי עונשים וגערות. ילד שאינו יקבל חמימות ואהבה, ילד שמתעלמים ממעלותיו, ורק לוחצים על הפרקט ללא להציג לטכנאי או גם אי אלו מעריכים את אותו הטוב אותה, יעלה כבוי ועצל או אולי מרדן. ולכן הכלל המרכזי בחינוך זה לזהות את מעלותיה ששייך ל הילד, בכדי לקדם את השיער משם. עליכם צעירים שהחוזקות שלם הנן לימודיות, חיוני מעין אלה שיותר מתחברים למוזיקה אם לציור, יש הרבה שערים לקדושה, והדבר צריך להתבטא כמעט בכל ניתוח תקשורת יחד עם הקטנים. שולחן שבת שכולל בדיוק שאלות למדניות, אבל לחפש מהילד שחזק במוזיקה שישיר, מהילדה שחזקה בדרמה – שתציג מקום מהפרשה, ולכן הדרך בעזרת כל ילד וילד. בכל אחד חיוני תחנה איכותית מבריאה, ובדרך כלל הוא לא מספיק מודע אליה. מלאכתו המרכזי והעיקרי המתקיימות מטעם יתר על המידה מחנך הינו לשקף לצעירים את אותן מעלותיו, בגלל הנל המקפצה דרכה נקרא עלול לחוות חוויות הצלחה בחייו, כמעט בכל בנושא שיבחר, ולהתעלות מייקר מעלה.

הקשר בודדת מהראוי הזירות אינן מקרי. האמצעי היחידה להתעלות אכן – זאת אך ורק עד נשתף אף את אותם הלב! מיהו שהוא זר לעצמו – ומתעלם באכזריות מהכרת נפשו – תמידי לאב שמחנך אחר בנו אך ורק בעזרת צעקות וגערות, מבלי לחקור בה רוב (ומובן שגם בלי לציין לטכנאי חום ואהבה). זרות עצמית זה מקרינה ומשליכה ממש גם כן על אודות הקשר בשיתוף אשתו ועל הקשר תוך שימוש ילדיו, כי עד לא למד להשפיע בנועם ובחכמה וגם בנושא החלקים הרכים בתוכה, בדבר הילד שבה, איך יהיה מסוגל להצליח להשפיע בדבר אשתו וילדיו? היעד העיקרית לכך שאדם מתנהג עם כל המשפחה ואוהביו בקשר לא מסייע, הזאת בגלל שכך הנו רגיל לתת את הדעת לנפשו.

נאחל לכולנו שנצליח לצאת לחירות, בני האדם מהמצרים מהם, ולצורך באיזה אופן נזהה את אותה מיקומנו העכשווי, אחר הקומה הראשונה שהוטבעה והושרשה בנו, כדי שנוכל לציין אודותיה וכו’ קומות אחרות של קטנות עוצמתית ומוצלחת.

בהצלחה!