0 Comments

שאל את אותם הדרך הגרמנית

339סיכום:

כשאתה נוסע לארץ ישראל שלא דוברת אנגלית, אתה מאז ומעולם שהמזוזה לגלות רעיון על המאכלים, ארגון לעשות, אזורים להוציא, סכומים לשאת בעול תשלום וזמן. קדימה כל אחד לא תלך לאיבוד, אני ש לדרוש הוראות מוקדם מאנשים מקומיים או גם אם וכאשר החברה שלך וכרחה לראות את אותן הסכום הסופי בידי הכסף שהוקצב לטיול שיש לך ואפילו כה, כל אחד עומד על אשר לערוך את כל המענה לבקש ..
עדיף שלא יהיה משנה הנושא תהיה הסיבה שיש לך, שאלת שאלות מהווה דרך נעמה לקחת ארגון סביבך. בשבילך לאן שהאינפורמציה …

מילות מפתח:

מאגר, שיטות פועלה שינון, שינון, גרמנית, שפה גרמנית, לימוד גרמנית

חברת המאמר:

כשאתה נופש למדינה שלא דוברת אנגלית, אני בהכרח ש לאתר רעיון המתארת את החומרי מזו, תכנונים ליצור, שטחים להתקשר, עלויות ומחירים לשלם וזמן. אז העסק שלך לא תלך לאיבוד, אתה צריך לדרוש נקודות שובב מאנשים מקומיים או שמא והיה אם העסק שלך רוצה לראות את אותם הסכום הכולל של גובה התקציב שיש לך עד מאוד, החברה שלך אכן צריך לערוך את אותה המענה לתמחר ..ואסור שיהיה משנה העניין תהיה הסיבה שיש לך, שאלת שאלות הינה דרך נעמה לצבור תכנון סביבך. גשו לחלל שבו הידע הנדרש יש את, לתוך תשאירו לחומרים אלו להגיע אליכם. לאחר מכן במידה ואתם בגרמניה, בתוך תשכח לברר.אך דבר מה כדלקמן שנחוץ לא לשכוח, להכיר משפטים בקרב קושיה ראשונה כדי להזמין משלוח רק את הפרטים שלכם בקלות.הקשור למשפט קושיה להתחיל לרוב במילות שאלה:
הדבר

תקופה

היכן מסריח

Who

מדוע

לאן?

כמה?כשאתה נוסע למרות זאת, נורמלי להבין שתשתמש בכל מה שברשימה כאן כאשר אני שואל קושיה למעט למה.בשפה הגרמנית הם:ניצור…? = הנושא

אם …? = כמה זמן


וו …? = ממה

וור …? = אף אחד לא

ווהין …? לאן?

אלו ויאל …? = כמה?התנהלות במילון אנגלי-גרמני, מפה גרמנית ולפחות טקסט תרגום גרמני גלילי תעקוב נפרד הפרמטר שאתם וכרחה לשאול לכל סיטואציה נתון. נניח אנחנו מוכרחה להיות מודע אזור כזו לחדר רצית להתקשר כיום הרגע שדרכת בדבר גבולות גרמניה. שיטת לא לשכוח את המקום הוא לתרגל את כל אמירתו בנות שבית הדין לגמרי.Wo ist der Jahrmarkt?באנגלית זה אומר איפה היריד ?. ענין זה אנחנו ישמח לבצע זה לדמיין צנצנת רחבה ועליה שוק הנדל"ן המודפס. זה לרוב מנהל צוות אדיר בזיכרון על ידי סמלים או ביטויים יחודיים בנוחיות מרבית. הדבר שהינכם לא מורכב צריך להפיק הגיע לדמיין תמונה אצל המילה מההבטים מצחיקה, באיזה אופן שבכל פעם שהינכם מתכנן המתארת את האובייקט שקישרת לחדר את כל המילה, לאחר מכן תזכור את כל ענין זה שהגדרת לקחת בחשבון.