Ariel_Sharon__Return_to_the_Temple_Mount_

0 Comments

אריאל שרון: חזור להר הבית!
מחבר: דוד בן אריאל
google.com/articles/religion/article_203.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: דת
מאמר:

הגה בלוג-אדס בידי מדינת ישראל
ראש הממשלה שרון: שוב להר הרקעות! 7 ביולי 2004.
ראש הממשלה החשוב אריאל שרון:
כמו שאתם מודע עד מאוד, רבני ליובאוויטש הציגו בפני בית הדין אצל השמים עתירה נגדך, חתומה, חתומה ונמסרה. ריגמתם את אותה הבורא יתברך המסיבי בשמיים הגבוהים וגם את עובדיו בסירחון הבגידה שלכם, בזים לבכורה ולירושה התנ"כיים כל המשפחה ולהביע מקצועיות לשגר יהודים לשלום חסר בורא עולם שרק יזמין התערבות ואסון של האיחוד האירופי הגרמני-ישועי. לבריטים-ישראלים ויהודים ברחבי העולם!
אדון העולם הסמיך ההצעה להביא ראש ממשלת מולדתו ולקח אותי מהחווה של העסק בנגב לאפשר לרועה את אותו עמו ואת אחיך ולהגן על גביהם בגלל ש הזאבים השונ ים שבארץ הקודש ובלעדיה. בשטח הנה תויגתם כמי שתפרק את אמא של העבודה (ישראל) ותפרק את דירות מגורים המקדש (ירושלים והר הבית) באמצעות עשיית הנהגתו העיוורת בידי הנשיא ג’ורג ‘בוש במפת השיטות המצע המבקשת לזרוק את אותו התוכנית המקראית על גבי פיתרון צודק ומתמשך לשלום במזרח התיכון!
זכית לתפקידך כמנהיג יהודה, מקודשת מזמן דריכתך המתארת את הר הקודש בקרב האלוקים והזכרת לכל האתר בטבע רק את חשיבותו העליונה. היית אשר לשים בכוחך ובהשפעתך האלוקים כמרכבה / טנק אבינו שבשמים ע"מ להתהפך ולמחוץ את אותו אויבי בורא עולם וישראל חפים פחד, ובינהם המלך הלוחם משה נלחם בקרבות ה- L-RD! היית אשר להכות טרור בתוך הרשע על ידי עמלק ולהשמיד בנאמנות כל כך חשש על ישראל יחד עם מדינת ישראל (זכ 12: 6) בעלויות אלוקים כמגן הלוהט שלך! (זכ 12: 6). זה הזמן שאנחנו אינן יהודי דתי הן לא אומר שאלוקי העברים הכבירים לא זכאים להשתמש בך באופן מפתיע לעזור ליצור את אותן תוכניותיו ומטרתו לירושלים וישראל. היית צריך לצעד ידיים בנות אחיך הבריטים-ישראלים ולעודד בו להביס חוק את אותו אויבי הטרור המשותפים שלנו! (זכ. 9:13). בורא עולם מתבצע מבורך את אותו מאמציך!
העסק שלך מסוגל לגאול אחר עצמך, להציל את אותו ידינו של העבודה ואת הישועה! אֵיך? חזור להר המקדש שהעצים אותך! ברור שתחזקו רק את הריבונות בארץ אודותיה ללא תנאים לא ברורים, והפילו את אותה הוואקף הנאצי המרושע מהאתר הקדוש מאוד בקרב היהדות, אך ורק דוגמת שהרומאים פינו את אותו הסנהדרין המושחתת מהמתחם האצילי!
עשו לעליה הדרמטית להר הדירה שיש להן גרשון סלומון, חיים ריצמן, הרב אריאל ואנשי אלוקים נוספים והתפללו לגאולה על ידי ישראל וקבלו אותה! רק קדימה מכתב הרבנים הללו יוחזר לשולח, ויסומן כמבוטל. הפוטנציאל הזה בכל חיים שלכם היא של החברה שלכם לשאול. היא האחריות שלך. הינה דרישה שלך!
תמלול הקלטות בעברית אריאל שרון: בחר לתמיד וחי ושגשג!
למען ציון,
איתן בן אריאל
דוד בן אריאל הוא מחבר מעצב השיער "מעבר לבבל: עלייתה ונפילתה בידי אירופה" http://www.pushhamburger.com/david.htm