Atlanta_Schools_Are_Models_Of_Reform

0 Comments





בתי מעצב השיער באטלנטה הנם מודלים בקרב רפורמה








461





סיכום:


אישי חינוך יומיומיים, מכיוון במידה הנם מורים, מנהלים או שמא עובדי הנהלה, רוצים להעצים את כל שירותיה שהם מעניקים. מורים מוזמנים בהדרכה; מנהלים נפגשים אלו שיש להן מנהלים נוספים במחוז, במדינתם עד לרוב במדינה שלהם; וחברי הנהלה נוסעים לגלות אלו מ מחוזות מגוונים יעשו ראוי הכל בכוונה ללקט אחר שיטות והפרקטיקות הטובות מאד בשביל בתי מעצב השיער שלהם. בתי הצבע באטלנטה אינם יוצאים מן הכלל. מיועד לשנת הלימוד 2006-07, בשעה …








מילות מפתח:


בתי עיתון באטלנטה, פטרישיה הוק








גוף המאמר:


בעלי חינוך יומיומיים, מצד והיה אם הנם מורים, מנהלים או לחילופין האנשים שמאכלסים את הנהלה, שואפים לשפר רק את השירותים שמציעה שהם כבר מספקים. מורים מוזמהנים בהדרכה; מנהלים נפגשים בעלות מנהלים מגוונים במחוז, במדינתם או שמא אומר בארץ שלהם; וחברי הנהלה נוסעים למצוא אילו מה מחוזות נוספים עושים מוצלח הכל בכוונה ללקט את אותן השיטות והפרקטיקות המפורסמות עד מאוד עבור בתי הספר שלכם. בתי הצבע באטלנטה אינם מגיעים מן הכלל. התחילו לעשות עקרונות קורס הנדל& תמלול הקלטות לבית משפט ;ן 2006-07, בתי המעצב באטלנטה שיש מורכבים מהבאים הבאים:





* בתי טקסט דתיים (89) * בתי טקסט יסודיים (59) * חטיבות ביניים (16)


* בתי טקסט תיכוניים (14) * תכניות הן לא מסורתיות (2) * בתי עיתון לאמנויות (7)



* משמעותי למידה של למבוגרים (1) * מוסדות הוראה APS (99) * בתי ספר לימודי I (89)


* בתי טקסט לכל השנה (3) * בתי טקסט למצויינות (2) * בתי טקסט למגנטים (7)






בתי הצבע באטלנטה משרתים עשר גבוה על ידי מסיימי הקורס. ההרשמה לשנת השיעורים האחרונה (2006-2021) נתפסה 49,392. תלמידי בתי המעצב באטלנטה מייצגים מעודדים אתניות אחרות ומגוונות:





* אפרו-אמריקאי 85.98% * הודי אמריקאי / אלסקה .03%


* אסיה .59% * קווקזי 8.37%


* היספני 4.10% * גבוה יותר גזעי .93%





תקציב התפעול ב- קורס הנדל"ן האחרונה היה 582,839,767 דולר אמריקאי. בתי מעצב השיער באטלנטה מצליחים להחזיק בסך הכל 6,536 עובדים. 3,465 מהם מורים במשרה רצינית, 226 מכרים בצוות התמיכה בסטודנטים. 1,900 ממורי בתי מעצב השיער באטלנטה הנם שיש להם תארים עוברים, ועוד 42 קיבלו הסמכה של המועצה הלאומית. לשלם לו המורה בתחינלת דרכו ב- השיעורים 05-06 התבצע 40,157 דולר.





בתי הצבע באטלנטה אימצו מודלים עשירים בידי רפורמה בבתי הצבע, ויישמו ש במרבית המחוז, מתוך מטרה לשמש אזורים בודדים לפי הצורך. נקודות לדגמים הנ"ל הן:





התאמת אמריקה: מודל זה הזמן מרשה בכול התלמידים להתקשר לסטנדרטים בינלאומיים בנות מידוד. הלמידה מתמקדת בהשגת כל הסטודנטים לסטנדרטים, ומשתנים בסיסי בעת ובמשאבים הדרושים. מורי בתי המעצב באטלנטה משתמשים במניעה, סיוע לא מעטה וטכניקות האצה, במהלך המשתמש.





ידאג בסיסי: מודל רפורמה זה נותן לתלמידי בתי הצבע באטלנטה תכנית לימודים המבוססת מדוע שרוב אזרח ואזרח משכיל אשר למצוא וללמוד על מנת מהווה בחברה משכילה.





לימוד ישירה: הוראת ישירה (DI) היא מודל להוראת קריאה בשתי בתי ספר באטלנטה המדגיש שיעורים מפותחים ומתוכננים באופן מוקפד שתוכננו סביב חברות למידה קטנות. השקעות ההוראה מוגדרות בבירור ונקבעות. הפילוסופיה בנויה על המתארת את התיאוריה לפיה למוד פונטיקה חד המבטלת פירושים מוטעים יכולה להעצים ולהאיץ את אותה הלמידה עד מאוד.





Baccalaureate בינלאומי: תוכנית היא לבתי ספר באטלנטה נוכחת לפיתוח תלמידים מתכוננים ביקורתיים וחומלים ושמיועדים למשתתפים בעיניינים מקומיים ועולמיים.





לגרום לכיתות ביניים לעבוד: תכנית זאת נועדה על מנת להעניק לתלמידי חטיבות הביניים בידי בתי המעצב באטלנטה תשומת לב אינטנסיבית להטבת הישגים בידי יישור מידע וסטנדרטים, ציפיות מוצלחות, עזרה וזמן משני, ושיטות תעסוקה עניין בכיתות.





מטלה GRAD: תכנית היא ממוקדת לתלמידי בתי הספר התיכוניים של בתי המעצב באטלנטה, ומסייעת בהעלאת הישגים בידי שמירה עקבית משפחתית, משמעת בדירה המעצב, מלגות במכללות ודגש על אודות קריאה ומתמטיקה.





שיטה כישרונות: בתי עיתון באטלנטה המיישמים מודל זה הם אנשים שהקימו קידמה איתנה ללמידה, חידושים התואר ב, תעסוקה מובילה, המעורבות הורים האחראים ופיתוח אמין.