arizona-college-23

0 Comments

יש גלילי אינסופי על ידי הזדמנויות חינוכיות במדינת אריזונה, כדי לספק תשובה על מרב שאיפה. מכללת מזרח אריזונה הנו , ממכללות קהילתיות מתחלפות וממוקמת במחוז גרהאם. הקמפוס החשוב נמצא בתאצ’ר ואותו אחד המכללה הוותיקה מסוגה בארצנו. מהווה נפתחה בין השנים 1888 על ידי כנסיית ישוע המשיח בידי קדושים אחרונים, איזה מה מדינתנו מפעילה בשערה בימים אלה 1933 שאין בו בשבילה אפילו מיזוג יהודי דתי בימים אלו. המכללה מחולקת לתשעה אינטרסים אקדמיים. הם לחברות, אמנות תקשורתית, אמנויות, המצב וחינוך גופני, חינוך לטכנולוגיה תעשייתית, למידה ליברליים, מתמטיקה, מדע ומדעי הבריאות והחברה.


תמלול שיחות קהילתית מכובדת אחרת כוללת 3 קמפוסים חשובים. מכללת אריזונה העיקרית קיימת מ- Signal Peak בקולידג ‘, Aravaipa שבוינקלמן ובקמפוס Superstition Mountain בצומת אפאצ’י. המכללה נותנת קורסים לתארים ותעודות נסיון. תכנון הסטודנטים מוזמן להשתתף בספורט וישנן עשר ארגוני. לגברים ולנשים מתופעל חסידים בכדורסל, קרוס קאנטרי, מסלול שדה ורודיאו. מתופעל ואלה קבוצת בחורות סופטבול וקבוצת בייסבול גברים.

יש בית ספר המלמדות ואלה מקצועות בודדים ואחת מהן הינה מכללת הרוקחות באוניברסיטת אריזונה בטוסון. קמפוס המכללה נמצא באוניברסיטה והוא הוקם ב- 1947. הסטודנטים מתחייבים בתוכנית דוקטורט לרוקחות לארבע עידנים. המכללה זכתה למוניטין מצוין והוצבה באתר הרביעי בסקר בתי מעצב השיער לתארים עוברים באמריקה.

מכללת סאות’ווסטרן היא בעצם אירגון נוצרי, השוכן בפיניקס. המכללה מציעה תארים מוסמכים אזוריים במשרדים נוצרים, מינהל ארגונים, עיצוב התנהגותית, מסלול של תנ"ך, קורסי קבוצה, עסק המוסיקה וחינוך למוזיקה. ניתן לראות ואלה תוכניות בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי.

מכללת גלנדייל הוא מכללה קהילתית אם לא ומכללה הנה באריזונה מפעילה תוכניות לחזות ראשון, הכשרה בתעשייה ותוכניות כתב הרשאה. הקמפוס המרכזי ישנם בגלנדייל. היא בעצם נפתח לקבלה בין השנים תמלול הקלטות מחיר . 4 להצלחה בלימודים, ואלה קבוצת הכדורגל במכללות הצליחה.


מכללת Yavapai מהווה מכללה קהילתית במחוז Yavapai במחיר הקמפוס הראשי שלה בפרסקוט ובקמפוסים נוספים בקלארקדייל, בעמק פרסקוט, בעמק צ’ינו ובסדונה. מכללה הוא באריזונה מספיקה שש תכניות לתואר שני באמנויות או שמא מדעים, לתאגידים, אמנויות בחינוך היסודי, אומנויות מסוגננות, לימוד כלליים ומדע יישומי. המכללה קימת בחזית הספורט שיש להן ארגונים גברים לבייסבול, כדורסל וכדורגל. לנשים מושם קבוצות בכדורסל, קרוס קאנטרי וכדורעף.