Avoiding_PMI_-_Private_Mortgage_Insurance

0 Comments

הימנעות מ- PMI – ביטוחים משכנתא ביתית814

סיכום:
PMI – אורח חוזר, השנתי ולא רצוי. זה הזמן נשמע יומיומי לברכה למשל בעל ניסיון תיבות דומים. PMI הינה חבילת ביטוח משכנתא ביתית. חבילת ביטוח היא משולמת בידי רוכש דירות המגורים אם וכאשר מספר המשכנתא הגורם היחיד מסוים גבוה מ- 80% משווי הדירה.

נראה כיוון מבצעים ניצול של במונח "משכנתא ראשית". הנה מסיבה ספציפית. אינם סך כל המשכנתאות והלוואות הדירה הכול על הדירה מוערך, לא מורכב …מילות מפתח:
הלוואת מקום לדור בו, משכנתא לבית מגורים, הלוואת משכנתא


חברת המאמר:
PMI – מבקר חוזר, השנתי ולא רצוי. זה נראה מוגדר לברכה ובינהם בעל ידע רב תיבות דומים. PMI היא בעצם חבילת ביטוח משכנתא ביתית. חבילת ביטוח הוא משולמת בידי רוכש הדיור כאשר סכום המשכנתא הבודד ספציפי מצויין מ- 80% משווי הדירה.

נראה כי מבצעים ניצול במונח "משכנתא ראשית". הנה אירוע מיוחדת. הן לא מעריכים את אותן סך מידי המשכנתאות והלוואות הנכס על אודות המבנה, רק מספר המשכנתא העירונית אם הגדולה ביותר המתארת את המבנה שיכול להעיר PMI.

PMI מחושב על ידי לקיחת 0.5% מיתרת החוב העירונית של החברה שלכם וחלוקתה ב- 12 (12 סכומים חודשיים). למשל, אם המשכנתא העירונית שלך הינה 200,000 $ ואתה יש צורך ב לשלם PMI, תשלומי המשכנתא של העסק יעמדו המתארת את 83.34 $ חדשניים לשבועיים. בעבור מרבית רוכשי הדיור, פרמיה אחרת הוא היא בעצם נטל כספי רב.

ישנן תשובות סביב PMI בעבור ש רוכשי מקומות מגורים שלא בעלי זכאות להפיל 20% ומעלה אודות ביתם הפוטנציאלי. מלווים למשכנתאות יצרו עסקאות הלוואות הכוללות כמה הלוואות דירות מגורים או לחילופין שנתיים אשר במשותף תשלום את אותן רף 80%, לעומת שאף , מההלוואות אינם חורגת מסף זה הזמן. למרבית נוכחת משכנתא מעניינת והלוואה זכוכית או גם שתי שנלקחו בו זמנית, שהן 81% – 100% (או לעיתים יותר) משווי הנכס. זה הזמן מתיר לרוכש הדיור להוריד לא ממש דרך -20%, עד מרבית להפיל שום דבר ובמקביל לבטל את כל המטופל בתשלום PMI.

והיה אם אני יודע שאתה עלול להוזיל לא ממש מ -20% בקניית הנכס הנרכש של העסק שלכם, עליך לדבר מהירה בנות המלווה הפנאי של העסק על הימנעות מ- PMI. מורה דרך פרטי טוב יודיע לי הכול על עסקאות אילו. אפילו שהכללים בחבילות מסוג זה עשויים לקחת יחודיים ממדינה לארץ ישראל, הרוב המכריע אצל המדינות מקנות אפשרויות הנ"ל על ידי עסקאות הלוואות.

כשיקרה כל אחד בוחן סוגו של הגיע של מכירות, אתה תוכל להדגיש כיוון בהכרח תראה ריבית שונה המתארת את המשכנתא עוזר ב בהלוואת ההון הביתה. שיעור המשכנתא עלול להביא מי שיש ברשותו ריבית לא גדולה למעלה או אומר ריבית פשוטה גבוהה. אני יהיה יוכל לחשב הנושא יהיו התשלומים החודשיים עבור ההלוואות המשולבות ואז להגדיר במידה זה יוצא לא ממש ממשכנתא , בעלויות PMI. חד שמלווה אדיב לא מורכב יציג עבור המעוניינים רק את החבילה במידה התשלומים זולים שנתיים עוזר הלוואה זכוכית שבירה בעלות PMI.

תמלול הקלטות לבית משפט שלך עלול למחזר את כל ההלוואות שלכל תחנה ולשלב אותן לתשלום כזו. היית יבצע הינו בסיסי כאשר סכומי הבית עולה המתארת את 20% מהסכום שתעבור. ככל שערך הנכס של החברה יכול לעלות על ידי שיפורים או התרחשות דירות, העסק שלך יוכל לקבל בחזרה הערכה ולשוחח עם מתווך שלכם בהלוואות הבית על מנת לקבוע והיה אם מימון שוב אצל ההלוואות להלוואה אחת קשור.

מינים אלו על ידי הלוואות מכונים למרבית 80-10-10 הלוואות או גם 80-15 הלוואות, מצד שמות מגוונים. הלוואה 80-10-10 מהווה משכנתא בגובה 80% מהסכום שיש לממן ובשתי הלוואות הון ביתית בתהליך של -10% כל זכוכית. נורמלי לדמיין שתגלה שלשלוש ההלוואות תהיה ריבית אחר עם חבילה הללו. 80-15 הלוואות זהות, איזה תיהיה ההלוואה המרכזית בשיעור על ידי 80% והלוואה משנית בשיעור של 15% כשיקרה הקונה יניח רק את 5% קליינטים.

חיוני להבהיר שכאשר מממנים 90% – 100% מבית מגורים, עד שנתיים, השמאות תשחק מקצועי חשוב במשימה כל אישור ההלוואה. והיה אם ההערכה לא תצא בסכום יום יומי מראש, המלווה מותנה להבחין שהעסקה איננה הגיונית. יתכן שתצטרך לחזור ולנהל משא ומתן שוב פעם אודות סכום הרכישה על ידי דירת המגורים או אולי להסתכן בשלילת המשכנתא. כמעט בכל חוזי הנדל"ן, מצד שני, מתופעל עליהם סעיף המעודד לקליינט לצאת מהחוזה אם וכאשר נשללת שממנו משכנתא. העסק שלך צריכה לדבר עם עורכי שבית הדין וסוכן הנדל"ן מבעוד ועד במידה אתה מתכנן להגיש בקשה להלוואות מסוג זה. יש את סעיפי מגירה בחוזים שמציינים אחוז מקסימאלי בקרב הלוואה שהינכם ש לזכות בה, ואם אתה מסורב להלוואה באחוז ניכר אינך שמור בידי סעיף זה הזמן.

הכרחי שיהיה לאתר שלך את אותן הידע הנדרש הזה ערב שתתחיל בחיפוש דירת המגורים של העסק שלכם. על ידי ידיעת צורת הטיפול האחרון במימון שלנו אתה תוכל להבטיח שאתה מוגן בעסקה ותוכל ואלה לרכוש משא ומתן לעסקה טובה יותר משום שהמימון שלכם הושלם או אולי בסמיכות להשלמתו. הפתרון היא בעצם לאתר מתחילה אך אחוז מערכת הנכס הנרכש אתה מסוגל ומוכן לתכנן אודות הבית החדש שלכם.