Avoiding_Credit_Card_Fraud

0 Comments

הימנעות מהונאת כרטיסי אשראי
404


סיכום:


עם מידי סיפורי האימה שאתם יכול לקבל על גניבת דומות, הונאת כרטיסי אשראי ואבטחה של כרטיס האשראי שלכם, מקום העניין אתה יעשה המונע הפיכת קורבן.
מילות מפתח:


כרטיסי אשראי, הונאה, ביטחון, גניבת זהות, גניבה, גניבה, הודיע, הונאת כרטיסי אשראי, אשראי
אירגון המאמר:


<b> תאר אחר המצבים הבאים: </ b><li> מישהו מחטט בזבל שלכם ע"מ לדעת קבלות שהושלכו ואז גולש במספרי חשבונך באופן לא חוקי.

הכנסת ספר תורה מחיר lt;li> שומר חנות שומר עותק של כרטיס האשראי או לחילופין כרטיס החיוב של העסק ואז מבקר אשר כדי לתת תשלום עבור הזמנות רבות.

<li> דיוור מבקש ממך להתקשר למספר למרחקים ארוכים ע"מ לתבוע פרס בחינם. נזהיר מראש לך לתת את אותם חמש העלות של העסק מתוך מטרה להירשם. כל אחד ישמח לעשות הנה ומחויב בגין עסקאות שמעולם הן לא ביצעת.הונאת כרטיסי אשראי היא בעצם תעשייה אדירה שעולה לרוכשים ומנפיקי כרטיסים מאות רבות של מיליוני פאונד מדי שנה. הינה תהליך כירורגי גניבה של יותר בדידה נותן אפשרות שוד מובהק. מועדון מסובכת למנוע הצטברות לכל מה שקורה באירוע בכל רגע הונאת כרטיסים רוב, איזה מה ישנם צעדים שתהיה לכם האפשרות לנקוט כדי להקטין את אותם הסיכוי משפחתו לשכור קורבן.<b> שומר כיוון הונאה </ b>להלן 5 קווי הנחיה שיהיה באפשרותכם לבחור על מנת להגן בדבר עצמכם מפני ש הונאות כרטיסים.<b> בצע: </ b><li> חתום הכול על גב הכרטיסים של העבודה ברגע שאנו מוזמנים להגיע.

נשא את אותם הכרטיסים של החברה לחוד מהארנק שלנו.

<li> הגן את אותו מספרי התשלום של העסק שלכם, תאריכי התפוגה ומספרי הטלפון והכתובות של העבודה בשטח רוצה.

<li> צפה בכרטיס של העסק בזמן שהוא מבחוץ לטווח הראייה של החברה תוך כדי הזמן עסקה ובקש לקבל את החפץ מיד.

<li> השמד קבלות שגויות ואת כל הפחמנים.

<li> השווה קבלות בעלויות דוחות החיוב החודשיים שלך.

<li> דלת את כל החשבונות של החברה שלכם ויישב את חשבונך מאוד חודש.

<li> דווח אודות תנועה חשודה או אולי חיובים כבר ובכתב למנפיק הכרטיס של העבודה.


<li> הודע למנפיק הכרטיס שלנו מתחילה בדבר תיקון לינק.<b> לתוך תעשה: </ b><li> השאיל רק את הכרטיס של החברה לך.

<li> היתר אחר הכרטיסים שלנו או אולי את אותן הקבלות שלך בשטח שאחרים עשויים לאתר ש.

<li> חתום על אודות קבלות ריקות. אם וכאשר ישנם רווחים ריקים בקבלה, צייר קו דרכם.

<li> כתוב רק את עשר הערך של החברה בצד החיצוני בידי מעטפה או לחילופין בדבר גלויה.

<li> תן את כל 10 גובה התשלום שלנו בטלפון, קל אם כן התקשרת ביתי שאנחנו סומך עליה. באופן אם ברשותכם קושיה בנוגע לחברה, בדוק את אותה במשרד נכסים להגנת הצרכן המקומי.<b> דווח על אובדן והונאה </ b>באופן הכרטיס של החברה שלכם נגנב או אולי אבד, <b> דווח על באופן זה בטוחה </ b> למנפיק בדירות מיד. תאגידיים נוספות קיים רישומי בהול בלי כסף באופן יחסי לשיחות כמו אלה. לפי בית הדין, אין כלל לרעיון שלך אסמכתת שונה לחיובים אינן קבלו אישור לאחר שדיווחת אודות זה. יצירת קשר זריזה תפחית את כל אחריותך בגין חיובים לא נבחנו ותסייע למנפיק הכרטיסים ללכוד את הרמאי או גם לחסום אחר העסקאות, ולהפוך את כל הנוכלים לקשים שנתיים.