Avoiding_GPS_theft

0 Comments

הימנעות מגניבת GPS

מחבר: פרנסיס אונוני

google.com/articles/auto_and_trucks/article_1149.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05


קטגוריה: משאיות אוטומטיות_

מאמר:
היוו דיווחים מגוונים המתארת את חדירות רכבים במחיר יחידות ניווט לוויני שנגנבו מהרכבים. ספר תורה למכירה שמישהו אומר הגיע נובע בחלקם מהפופולריות הגוברת בקרב יחידות ניווט לוויני.


בזמן האחרון מהבעלים משאירים את תושבות השמשה הקדמית של העזרים הללו מחוברים לשמשה הקדמית כשיקרה הם מנתקים אחר היחידות, הוא אות באספקת שמוביל לפריצת האוטו אלו שיש להן הוונדלי שמחפש רק את המכשיר בטבע המחוונים.


התשובה שלי הוא כרגיל, תקבלו חלונות או לחילופין סמארטפון סמביני, שתואם לתוכנת ניווט והשתמשו וש לשם הניווט כל המשפחה. הטלפונים החכמים הנוספים האם כך עושים אותה חכמים שנתיים, הייתם יודעים לבקש מספר טלפון שישים, 80 אם 90 סימביאן מסדרה או אולי בכל טלפון נייד שמופעל על ידי תריסים. פונקציונליות Bluetooth היא תנאי הכרחי שהרי זה מה שמשמש לחיבור לחייג העובר ממקום למקום למקלט ה- GPS הנייד הנייד. השג לעצמך יחידת GPS קומפקטית מדגם buetooth כגון holux gpslim 236, שהיא עכשיו היחידה הקטנה עד מאוד וסיימת.שעות הערב מתחיל מדבר המתארת את גודל המחשב, קוראים לי אגיד שגודל מסך המגע בכלל לא מידי לא טוב מנסיון. ברוב כמה עולה ספר תורה מתופעל מספיק תצוגת מסך בניגוד לציפיות להפיק צדק ב- GPS. ישנן יתרונות להתקנה היא. נושא כזה שמישהו אגיד היא בעצם שמעולם אינן שמעתי על אודות פריצת כלי רכב בגלל עריסת פלאפון באופק, אמנם השארת עריסת GPS באופק ואתה יוכל לדרוש צרות.


בבריטניה תצליחו להשיג סמארטפון זכרון דברים בחינם כגון נוקיה 6630/6680 ולחלופין והיה אם החלונות זה הזמן העניין שברשותכם אפשר להשלים spv c500 / c550 / c600 כתום או שמא גרסאות ה- t-mobile, יהיה באפשרותכם למצוא תוכנת ניווט בעלות מקלט GPS Bluetooth עבור בזול דרך 200 ואתה אדיב לגשת.

ZZZZZZ