Astanga_Vinyasa_Yoga

0 Comments

אסטנגה ויניאסה יוגה


304

סיכום:
אסטנגה, או גם לפעמים אשטנגה יוגה מאוית, נלמדת כעת באמצעות משאב הקרוי סרי ק. פטאבהי ג’ויס, במייסור, הודו. מהווה הביא אסטנגה יוגה למערב ערב בערך 25 שנה אחת ומלמד ועד ל כעת בגיל 91. היוגה אצל אסטנגה החלה בנות גילויו יאריך בידי נכתב ע"י ידינו העתיק יוגה קורונטה. הגיע מתאר מערכת מזינה על ידי האטה יוגה לפי שנהגה ויצרה החכם הקדום וומאנה רישי. הינה האמין שזו האסאנה המקורית שתוכננה באמצעות פטנג’אלי …


מילות מפתח:

אסטנגה ויניאסה יוגהגוף המאמר:
אסטנגה, אם לעיתים אשטנגה יוגה מאוית, נלמדת היום בידי גורם אשר נקרא סרי ק. פטאבהי ג’ויס, במייסור, הודו. היא הביא אסטנגה יוגה למערב ערב בעיקרון 25 שנה אחת ומלמד עד מעתה בהיותו בן 91. היוגה של אסטנגה החלה עם גילויו יאריך בקרב ערך היד העתיק יוגה קורונטה. זה מתאר ערכת מיגון ייחודית על ידי האטה יוגה כפי שנהגה ויצרה החכם הקדום וומאנה רישי. הינה האמין שהוא האסאנה המקורית שנוהגה על ידי פטנג’אלי http://www.best-xbox360.info

היוגה קורונטה מדגישה ויניאסה, או לחילופין תנועה מסונכרנת בעלויות נשימה, מוניטין מכובד מתרגלים יציבה בעלויות דפוסי נשימה יחודיים הקשורים אליה. טכניקת נשימה הנה מכונת ניקיון ujayyi pranayama, עד הנשימה המנצחת, והינה הליך שמייצר חום פנימי עז וזיעה חזקה שמטהרת ומטהרת רק את הרעלים והאיברים. זה ואלה משחרר הורמונים וחומרים מזינים מועילים, ובדרך כלל מעסים את המקום שוב לגוף. הנשימה מבטיחה כניסת דם ממשית. האפקט מהווה מחזור משופר, הפקת נגיש וחזק ונפש רגועה.

מושם לעקוב שונה רצף מתאים כשאתה מתרגל יוגה על ידי אסטנגה. ש לסיים רצף כמו זה של תנוחות על מנת לעבור לשלב הבא. הסדרה של העיר (Yoga Chikitsa) גורמת לגמילה ומיישרת את אותם גופינו, ומטהרת אודותיו בדרך זו שהרעלים אינם ייחסמו. סדרת הביניים (נאדי שודנה) מטהרת רק את ערכת מיגון העצבים באמצעות פתיחה וסילוק תעלות סולאריות, ספר תורה אשכנזי . הסדרות המתקדמות A, B, C ו- D (Sthira Bhaga) מצליבות את אותם החסד והסיבולת על ידי התרגול, הקליינט לגמישות עזה.

עדיף לדעת מורה בעל ניסיון ובעל ידע שיעזור למוצר שלך במשמעת הינה. הכנסת ספר תורה מחיר תרגול רצינית שהוא בעל איכות, חמישה זמן כל שבוע. מובטח עבורנו שתמצאו רגועה והגשמה פנימית בכל נשימה שתנשמו.