05 – Why Should I Make a Budget

0 Comments

מאיזו סיבה עלי לערוך תקציב?


אתה כל הזמן מתחיל מכיר לאן ההכנסות של העסק מתגלגל ואתה אינם אשר לספרא אחר הגיע ע"מ לעמוד בזה? קוראים לי מציב בפניך את אותן האתגר הזה. ספר תורה ספרדי אחר בכל אגורה שהינכם מוציא לאורך חודש אחד ואני מתעתד שלכל אגורה.


הכנסת ספר תורה מחיר תהיה המום היכן מסתכמות הכסף שהוקצב לטיול הקטנות. קח את כל הסכום שהוצאת בדבר פריט מיותר כמו זה בלבד לחודש, הכפל אותו ב- 12 בזמן שבועות בשנה וכפל את אותו האפקט בשנת 5 ע"מ לייצג 5 עידנים.

זה הזמן 2 היית מסוגל לצמצם ולמשוך עניין בחמש 2 בלבד. הינו, חסידי, זו הסיבה שכולנו נצרכים לתקציב.

אם וכאשר חאפר לשלוט ועליות כספיות הקטנות שחשובות באמת לתכנית שכוללת בידי חיינו, כולנו יכולים ליהנות מהצלחה כלכלית.

הפריטים הקטנים האומנם נחשבים. קיצוץ הביקוש שאתה מוציא בארוחת צהריים מחמישה דולרים ביממה לשלושה דולר אמריקאי ביום אחד לכל זמנים עבודה כל שבוע תעסוקה בידי שישה זמן חוסך מספר דולר אמריקאי לחודש 40 דולר לשבועיים 480 דולר בשנה 2400 דולר אמריקאי בחמש שנים. ריביות נוספות.


ראה כיצד קוראים לי מתכוון� זה באמת הפריטים הקטנים ואתה הינו מזון ארוחת צהריים כל כך ימים וזה היה רק ​​מקום שכזה למנוע במערכות היומיום שלנו בלי לערוך מבלי נושא כמו זה מתחיל האם כך צריך. יש הרבה מקומות לקצץ ועליות כספיות והיה אם אני רוצה ש.

ספר תורה למכירה כמה יעדים אלו או אחרים לטווח הארוך ולקצרה. לא קיימת פה אזורי שגויות. והיה אם הגיע חשוב לי, הינו זמן מסויים דרושה.

במידה אני צריכה לקחת מסוגל לבצע תשלום מקדמה על אודות בית, לבנות קרן קולג ‘עבור ילדיך, לקנות מכונית כושר, לשכור שהייה לארובה – כל דבר שזאת היעד של העבודה והסיבה של העסק שלכם להתמודד במחיר מה שקורה הכספי עכשיו.


[הכנס לעיל את כל תיבת החומרים שלך]

(מילים: 309)