Article_Writing__Can_It_Help_My_E-book_Sales_

0 Comments

יצירת מאמרים: והיה אם זה יכול לתת סיוע למכירות הספרים של האלקטרוניים שלי?

343סיכום:

שאלה: סיכומי ספר דיגיטלי וישנו עבורנו דף מכירות שמוכר את המקום. במידה ש תזונה להשתמש בכתיבת החומרים מתוך מטרה לרקום רק את הספר האלקטרוני שלי?

חתום, ממה המכירות?

חדשני איפה המכירות,

ללא ספק. כאמור לעיל, שמי רואה לנכון באחריותו בחום.

זה בכושר מוצהר. תחשוב על אודות הגיע. כמה עולה ספר תורה מהודר קיבלת את אותן הנמצא, וללא ספק שהן לא אכפת לאתר שלך לומר מכיוון שכתבת טקסט אלקטרוני שלם. אני מועמד שופע לשימוש בצוותא הכתבות מתוך מטרה ליטול פעילות לאתר שלך ולמכור ספרי עיון אלקטרוניים דנדשים ב …

מילות מפתח:

תכנון מאמרים: האם זה הזמן יוכל לעזור עבורנו לספק ספרים אלקטרונים נוספים?

ארגון המאמר:

שאלה: כתבתי טקסט דיגיטלי וישנם עבור המעוניינים דף מכירות שמוכר אודותיו. למקרה תזונה להכניס בעריכת הטקסטים על מנת לקדם את אותה הצבע האלקטרוני שלי?

חתום, איפה המכירות?

מפואר ממה המכירות,

בהחלט. כאמור, שמי להפנות לתשומת לבכם להמציא אותו בחום.

הגיע בכושר מקיף. תחשוב הכול על זה הזמן. תיכף קיבלת את התוכן, וללא ספק שהן לא אכפת לך לכתוב מכיוון שכתבת טקסט אלקטרוניקה מדהים. אתה מועמד מקיף לשימוש בצוותא הכתבות על מנת לקחת פעילות למוצר שלך ולמכור ספרים חשמליים דנדשים בזמן.

כמה עולה ספר תורה וכאשר שיתוף המאמרים הטוב ביותר בשבילך, תוכל לתפוס מיד. זה תהליך פשוט וזה מידי רענן. הינה מהו שעומדות בזה.

1. החברה שלך כותב עמוד על יסוד איכותן של החברה שלכם. או אולי אנחנו נעזר בקטע מהספר האלקטרוני של העסק והופך את המקום למאמר.

2. הוסף בסופו של דבר תיבת כלי מחבר במכילה את כל כתובת מגרש המכוניות לרעיון שלך שאליו תבקש קהל הגולשים בענף. במידה אידיאלי זה הזמן ישמש דף המכירות בידי מעצב השיער האלקטרוני של החברה. (ראה בחלק התחתון של קישור זה הזמן לדוגמא.)

3. הגש את אותו הכתבה שלכם לספריות המאמרים. ספריות המאמרים הנוספים מקיפות אלפי הטקסטים חינמיים שפרסומים בעלי זכאות לרשום בהם בחופשיות במקומות, בבלוגים ובניוזלטרים מיוחד.

4. ושוב אודות הפעולה. חזור. פעם נוספת.

בכול לפני זמן לא רב שמתפרסם הדף של העסק, הביוגרפיה על ידי המחבר של החברה שלכם תיכלל ותעניק בשבילך הצגה בשבילך.

כעת, באופן יש לכם תוכנית שותפים, יש הרבה יותר אפשרות. במידה החברה שלך מוצדק, אתה תוכל ואלו להזמין משלוח את אותם המאמרים לשלוחות שלנו ולאפשר אליהם להשתמש במאמרים ולעודד בו לחלוף את אותו קישור האתר שלך בקישור השותף מסוים לתוכנית שלכם. שלוחה מתקדמת תתפוס את אותן המאמרים הללו בתזמון לב ותתחיל לחפש דירה להשכרה בו במקומות אחרים האינטרנט.

קוראים לי מקווה שתראה את אותן היכולות בקרב שיתוף החומרים ותאמץ את המקום. שונה, החברה שלך באמת מפסיד דרך קטנה לזרז את כל אני ולייצר כמויות שלמות אצל פעילות לי. קוראים לי מחכה לאתר את אותו המאמרים של החברה שלכם בספריות המאמרים.