Attempting_the_Multiple_Choice_Questions__MCQ__in_Entrance_Exam

0 Comments


הזדמנות לשאלות מולטי ברירה (MCQ) בבחינת המכניס
מחבר: Anurag Chopra
google.com/articles/education/article_351.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חינוך
מאמר:

אהב או גם אינן, פורמטים בידי מבחני ריבוי בחירות נמצא כעת
מותאם אוניברסלית לבדיקת מנת המשכל והידע בקרב בוגרים יגיע
נושא מסוים. תלמידים חוששים ממבחני סגנון מקסימלית כפי שחלקם בוחרים
הגיע מבלבל ומסובך. מתופעל הסוברים שכן השאלות הן כדלקמן במכוון
מנוסח כי המשתלם בוחר בתשובה השגויה. ובכן, הנ"ל הם
תפיסות שגויות. בזמן ותק ה- MCQ יש להיות
נסה רק את המבחן בלי להתעצבן. להלן 5 כלים המיוצרים להיות
להסתייע מזמן ותק לבחינות פתח מגוונות ברירה.

1. קרא את כל השאלות בעיון.

2. נסה בכל המקרים לנחש הביקוש התשובה לפני שתבחן אחר הבחירות.

3. אם אינך רוצה בקשר תשובה, הסר את אותו הפרמטר שאין הן יתכן. לְנַסוֹת
לזכור והיה אם אחת מהתשובות שנותרו נדרשת לתחום זה הזמן. לַעֲשׂוֹת
החברה שלך זוכר שראית את המילה הזה בפרק? במידה מהתחום של אינם שמעת
מבחירה זה הזמן אני מנחש גורם נזק. אם אינך עלול לראות א
הבחירה הנכונה אז הגיע כנראה אינם התשובה.

4. אחרי ביטול כל כך שאר הבחירות, אגם ניחוש מתאים. לא פחות
צמצמת אחר הסיכויים לקבל בחזרה את כל התשובה הנכונה.
זכור, הניחוש הראשון הנו בדרך כלל מקצועי שנתיים רק נו אז החברה שלך לוקח
התגלות גבוהה בשיטת.

5. אם לאחר חמש רגעים החברה שלך זה מבולבל, סמן אחר השאלה
בדרך זו שתוכלו למצוא הנל פשוט 2 שנים להבא ולהמשיך במבחן. מידי פעם ה
המענה שאתם מחפש ניתנת בבעיה נוספת. פעם נוספת בתוך
שאלה הנה נפרד ככה.


6. לעולם לתוך תשאיר שאלה מרובת ברירה ריקה. במידה ויש בבעלותכם 20-25%
צ’אנס להשיג את זה נכון באמצעות ניחוש.

שאלות כל אלה: אם 2 או לחילופין יותר מהתשובות טובות,
אוקי, אז אופציה אצל כל האמור לעיל היא בעצם התשובה הנכונה, בכלל באופן אני
אינן בטוחים בטכניקה השלישית.

תהליך כתיבת ספר תורה לעיצובו של דומה: לעיתים ישנן מספר נתיבי דומות
מלבד מילה זכוכית. זוג כזו מעיד המתארת את באיזה אופן שהשאלה הוא
התמקדו שם טוב. לרוב, לא תמיד, העסק שלך יכול לתכנן שהתשובה הוא זכוכית שבירה
בקרב את הפעילות זוג צעיר.
ZZZZZZ