Arthritis___The_Inflammatory_Disease

0 Comments


דלקת פרקים – הבעיה הדלקתית
מחברת: אמנדה בייקר
google.com/articles/health/article_4772.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:12
קטגוריה: סגנון
מאמר:


שכזה המצבים השכיחות מאד בארצות הברית כעת הוא מחלה דלקתית מתישה הפוגעת במפרקים של העבודה. ההערכה הינה כי קיים אל מעבר 100 אפשרויות שונות על ידי מחלה זאת ומעל 40 מיליון אנשים מסוגלים לשים מצורה זאת או לחילופין אחרת.
למרות שלרוב ייחשב כבעיה של ההזדקנות, דלקת פרקים זכאית להשפיע אודות כל בן אדם בכל שעה, ועם כל כך הצורות המיוחדות, כל כך , עם הסימפטומים שלה, הגיע יתכן מסובכת להגדיר בלבד מאיזה סוג של דלקת פרקים הוא סובל.
הסימנים והתסמינים בידי דלקת פרקים מותאמים, אם וכאשר שהרי מקובל מהתסמינים במקום ראשון מוציאים לשוק וקלים לזיהוי. תסמינים ובינהם כאב בסיסי או נפיחות סביב המפרקים, נוקשות מוגברת במפרקים בשעות הבוקר, קול סדק בברכיים בעמידה, ומפרקים מחזיקי מצביע אדום שמרגישים חמים למגע הם תוים לדלקת פרקים.
ספר תורה אשכנזי עם זה, לפני שאתה ממהר לעשות את ההדפסה טיפול בדלקת מפרקים חפים מרשם, שלנו לדבר בנות המומחה שלכם. הדוקטור שלכם הינה הגורם היחיד צריך עלול להגיד עבורך איזו החזות בידי דלקת פרקים יתכן ותהיה לקחת לרעיון שלך וכיצד לטפל בה.
דלקת מפרקים שגרונית הנו אחת הצורות המוכרות ביותר בידי דלקת פרקים הפוגעת בסובלים. הינה פוגעת במפרקים והינה מחלה מערכתית העלולה לפגוע באיברים מגוונים. תסמיני דלקת מפרקים שגרונית המגמה היא להיעלם לאחר התרחשות מה, אילו מה הבעיה הוא קיימת. הגורם הראוי לדלקת מפרקים שגרונית כלל ידוע בימים אלה, אם כי מקיפים מראים שהרי ארגון כגון זיהומים, פטריות אם חיידקים הינם האשמים. יחד עם זאת, מצויים גם הסבורים כי דלקת מפרקים שגרונית מהווה תורשתית. מפרקים כואבים ונפוחים הם סימן אזהרה כרגיל לדלקת מפרקים שגרונית, ואחריו כאבי שרירים, עייפות קיצונית, אדמומיות וחום במפרקים, באופן כללי חימום בדרגה בינונית ואובדן תיאבון.
לצד דלקת מפרקים שגרונית, דלקת מפרקים ניוונית היא בעצם מחלה נפוצה, הנגרמת על ידי פירוק סחוס מפרקים. דלקת מפרקים ניוונית מתבצעת בדרך כלל במפרק אחד ובדרך כלל משפיעה אלא על המפרק הזר הראשון. הגיע הן לא בודק לאיברים נכנסים. דלקת מפרקים ניוונית פוגעת ברוב המקרים בברכיים, בירכיים, בידיים ובעמוד השדרה. עד ל שהכאב בתחילת דרכו לסבול ממחלת דלקת מפרקים ניוונית, הדבר הבעייתי לסחוס המפרקים המושפע הדבר תלוי לקחת גדול.
הקלה בדבר כאב מצורה בידי דלקת פרקים תהיה בינונית ובינהם תרופות חפים מרשם או לחילופין תרופות מרשם. עם זאת, בסיטואציות הקשים עד מאוד, ייתכן שיוולד נחיצות בניתוח. עודף משקל יכול למלא איכות וגם בדלקת פרקים. מתופעל רופאים שמאמינים ששינוי בתזונה יוכל והן להקל על הכאב בידי דלקת פרקים, אם כי מושם דיון גדול אודות. מבלי קשר, רק שלך לדבר אלו שיש להן הרופא שלכם שיוכל לספרא לך רק איזו תמונות של דלקת פרקים במידה ויש בבעלותכם, ואולם דרכי טיפול יכולות לפעול הכי אדיב בעבורך.