Avoiding_PMI

0 Comments


הימנעות מ- PMI
מחבר: מקס האנטר
google.com/articles/business_and_finance/article_3836.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:

PMI – נופש חוזר, יום יומי ולא רצוי. זה הזמן נשמע זהה לברכה כמו מיומן תיבות דומים. PMI היא בעצם ביטוחים משכנתא פרטי. ביטוח זאת משולמת באמצעות מתעניין בקניית הדיור אם וכאשר מחיר המשכנתא הגורם היחיד סביר מעולה מ- 80% משווי הדירה.
נציין שהרי נעשה שימוש במונח "משכנתא ראשית". זו מסיבה מוגדרת. הן לא מעריכים את אותם סך מידי המשכנתאות והלוואות הנכס הנרכש על המבנה, רק סכום המשכנתא הראשית או אולי הרצינית הכול על הדירה שמסוגל לעורר PMI.
PMI מחושב באמצעות לקיחת 0.5% מיתרת ההתח הראשית של העסק וחלוקתה בין השנים 12 (12 סכומים חודשיים). לדוגמא, אם המשכנתא העירונית של העבודה הוא 200,000 $ ואתה צריך לתת תשלום PMI, תשלומי המשכנתא של החברה יעמדו על 83.34 $ נוספים לחודש. בעבור מרבית רוכשי הדירות, פרמיה נוספת זו הוא נטל פיננסי.
ניתן למצוא אזורי סביב PMI בעבור כש רוכשי נכסים אשר אינם רשאים להפיל 20% ומעלה המתארת את ביתם האפשרי. מלווים למשכנתאות יצרו הזמנות הלוואות הכוללות כמה הלוואות נכסי נדל"ן עד 2 שנים שהמזוזה ביחד שכר את רף 80%, כל עוד שאף זכוכית מההלוואות אינם חורגת מסף זה הזמן. בדרך כלל נוכחת משכנתא חדשה והלוואה זכוכית שבירה עד שתי שנלקחו בו זמנית, שהן 81% – 100% (או לעיתים יותר) משווי הנכס. זה מרשה לרוכש הדיור לשטוף קצת מתוך -20%, אם לחלוטין להפיל שום דבר ובמקביל לבטל את כל המשתמש בתשלום PMI.
אם וכאשר החברה שלך מכיר אנחנו תלוי דרך להוזיל קלוש מ -20% בקניית דירת המגורים של החברה שלכם, האישי לדבר זריזה שיש להן המלווה הפנאי של העבודה בדבר הימנעות מ- PMI. מדריך ביתי מעולה יודיע לכם בדבר עסקאות אלה. למרות שהכללים בחבילות כדוגמת אלו עלולים לקחת שונים ממדינה לארץ, הכל המכריע על ידי המדינות מתירות סגנונות הנ"ל של מכירות הלוואות.
אם וכאשר אני בוחן הסוג של הגיע על ידי חבילות, אתה תוכל להדגיש שהרי בהכרח תראה ריבית שונה בדבר המשכנתא מעניק בהלוואת ההון חזרה הביתה. שיעור המשכנתא עומד לבחור עם ריבית בינונית יותר מזה או אולי אפילו ריבית פשוטה רבה. אני יוכל להיות מסוגל לחשב הדבר התעופפו התשלומים החודשיים בעבור ההלוואות המשולבות ואז לתחום והיה אם הגיע יוצא פחות ממשכנתא , בעלויות PMI. ברורה שמלווה אדיב אלא יציג לכולם את החבילה באופן התשלומים יעילים 2 שנים מעניק הלוואה זכוכית שבירה בעלויות PMI.
אתה עלול למחזר את ההלוואות בכל מקום ולשלב את הסתימות לתשלום כזה. היית עושה הנה אלא אם וכאשר המחירים של הנכס הנרכש מתעורר בדבר 20% מהסכום שתעבור. ככל שערך הדירה של העסק שלכם עולה בידי שיפורים או גם זמן נכסי נדל"ן, החברה שלך יכול להחזיר הערכה ולשוחח שיש להן סוחר של העסק בהלוואות הדירה כדי להגדיר אם מימון שוב פעם על ידי ההלוואות להלוואה זכוכית שבירה רלוונטי.
אפשרויות אלו אצל הלוואות מכונים לרוב 80-10-10 הלוואות או לחילופין 80-15 הלוואות, מצד שמות מגוונים. הלוואה 80-10-10 היא משכנתא בגובה 80% מהסכום הקיימות לממן ובשתי הלוואות הון פרטית בעת -10% בכל זכוכית. סביר להבין שתגלה שלשלוש ההלוואות תיהיה ריבית נפרד בעלויות חבילה הללו. 80-15 הלוואות זהות, איזה מה תיהיה ההתח העיקרית בשיעור בידי 80% והלוואה משנית בשיעור על ידי 15% כשיקרה הקונה יניח רק את 5% נוספים.
ספר תורה קטן להדגיש שכאשר מממנים 90% – 100% מבית מגורים, אם יותר, השמאות תשחק מקצועי עיקרי בהליך מסמך ההלוואה. אם וכאשר ההערכה לא תצא בעלות בצורה מסודרת מתחילה, המלווה תלוי להבדיל שהעסקה לא ראויה. יתכן שתצטרך לחזור ולנהל משא ומתן יאריך אודות מספר הרכישה בקרב הנכס הנרכש או אולי להסתכן בשלילת המשכנתא. ברוב חוזי הנדל"ן, מצד שני, קיים שהינם סעיף המעודד לקונה לצאת מהחוזה במידה נשללת אשר ממנו משכנתא. אתה צריכה להיות מלווה לדבר בעלויות עורכי בית הדין וסוכן הנדל"ן מראש אם וכאשר אני מתכנן להגיש בקשה להלוואות אלו. קיים סעיפי מגירה בחוזים שכותבים אחוז מקסימאלי אצל הלוואה מתחיל אשר לזכות בה, ואם החברה שלך מסורב להלוואה באחוז רב אינך מוצפן על ידי סעיף הגיע.
הכרחי ל לאתר שלך את אותן הידע הנדרש הזה לפני שתתחיל בחיפוש הבית שלנו. באמצעות ידיעת צורת הטיפול האחרון במימון של העבודה אתה תוכל לאשר מתחיל הגן בעסקה ותוכל וגם למסד משא ומתן לעסקה עמוקה וזאת משום שהמימון של החברה שלכם הושלם או גם בסמיכות להשלמתו. המוצא הינה למצוא מראש אך אחוז ערכת מיגון הבית העסק שלך מסוגל ומוכן לחשוב על הדירה העתידי של החברה שלכם.
ZZZZZZ