Auto_Insurance_Comparison_By_State

0 Comments

בדיקה הנדסית בין חבילת ביטוח רכב בתקופת ארץ
325


סיכום:מספר יקר על ידי כלי רכב בארה"ב הולך וגדל מזמן לעת, עם זאת גובר והן המשתמש בביטוח כלי רכב קטן. על פי הפרטים שנמסרו, קיימים 2 שנים מ -190 מיליון נהגים בעלויות 240 מיליון רכב תקפים. בטקסט זה נלמד את אותה פוליסות ביטוחים יחס במדינות ארה"ב השונות:בתי חרושת ביטוחים אוטו בקליפורניה: בכל ארץ מושם שתי טיפים ותקנות שעליהם בכל פירמות הביטוח זקוקו להישמר. כל כך ביטוחי רכב …
מילות מפתח:


מפעלים חבילת ביטוח רכב בקליפורניה, חבילת ביטוח רכב בווירג’יניה ביץ ‘
ארגון המאמר:


10 יקר של רכב בארה"ב גדל מעת ליום, עם זאת גובר ואלו המשתמש בביטוח כלי רכב קטן. בהתאם ל הנתונים שנמסרו, קיים יותר דרך -190 מיליון נהגים בעלות 240 מיליון כלי רכב ממוקמים. בטקסט הגיע נלמד רק את פוליסות ביטוחים יחס במדינות ארה"ב השונות:בתי עסק ביטוח תחבורה בקליפורניה: לכל מדינת ישראל מושם מספר חוקים ותקנות שעליהם כל בתי עסק סוכנת הביטוח זקוקות להישמר. כל כך מפעלים ביטוחים הרכב בקליפורניה מספקות כיסוי חובה שקבע הממשלה.הכיסויים המשווקים באמצעות מפעלים ביטוח רכב בקליפורניה:1. איכות ההגנה הניתנת בגין תקלה עד פציעה שנגרמה בתאונה נעה מכיוון $ 15,000 ל- $ בערך שלושים,000.

2. נרתיק השפעתה של שטח לקלוט עד הרגע 5,000 דולרים.

3. כיסויי אייפון אופציונליים המשווקים על ידי פירמות חבילת ביטוח תחבורה בקליפורניה הינם התנגשות ותשלומים רפואיים עשירים וכיסוי אירגון אצל נהגים לא מבוטחים אם אינן מבוטחים.תוספים הנחשבים באמצעות בתי עסק פוליסת ביטוח מכונית בקליפורניה מזמן תיחום המחירים.1. הגיל שלך.

2. מהות כלי הרכב שברשותך.

3. שיא הנהיגה שלנו.תובנה קצרה לכללי חבילת ביטוח האוטו וכיסוי בווירג’יניהכללי ביטוח תחבורה בווירג’יניה אינן תואמים מדינות נוספות. הנהגים לפניכם דברים באחריות שלכל נזק או פציעה שנגרמו בתאונה. חבילת ביטוח המכונית אצל וירג’יניה ביץ ‘מספק כיסויי פלאפון בשלוש מינים.א. טופ השפעות הפקת.

בתהליך של. האחריות של לנזק ברכוש.

ג. כיסוי אייפון ביטוחי שאינה מבוטח וכדאי שלא יהיה מבוטח.

ד. לא פחות מ האחריות הוא 25/50/20.

נרתיק מינימאלי המסופק על ידי ביטוחים אוטו בווירג’יניה:1. הכיסוי בתאונה או לחילופין פציעה כמו זה הינה ספר תורה קטן . הכיסוי בכל הפציעות היא בעצם חמישים,000 $.

3. נרתיק נזקי מחסן היא 20,000 $.חוקי פוליסת ביטוח מכונית וכיסוי בטקססביטוחים כלי רכב בטקסס מכריח את אותו האחריות המינימלית. הצעות מחיר אחרות, הנחות ומבצעים משתלמים זמינים. התפקיד שלך רק למצוא את אותם הצעה של עלותם הנמוכה עד מאוד בעבור עצמך.כמות נרתיקים מינימלית:אחריות לפציעות אירגון (BI): 20,000 $ לאדם.כיסוי פגיעות להכין (PD): 15,000 דולרים לתאונה.באופן יחסי זו אנחנו יכולים להגיע למסקנה שחברות חבילת ביטוח מכונית בקליפורניה גם יקרות פחות או יותר, אך הנן מספקות כיסוי טוב יותר.